Proxion selvittää raideleveyden muutoksen mahdollisia vaikutuksia Liikenne- ja viestintäministeriölle

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt työn raideleveysselvityksen tekemisestä Suomessa. Selvitys toteutetaan yhteistyössä Väyläviraston kanssa, ja sen tuottajaksi on valittu Proxion Plan Oy, joka toimii työssä pääkonsulttina. Lisäksi mukana on asiantuntijoita Destia Oy:lta ja Ubigu Oy:lta. Varsinainen työ on alkanut marraskuun alussa, ja sen tavoitteena on selvittää Suomen raideleveyteen liittyviä tulevaisuuden vaihtoehtoja sekä niiden hyötyjä ja haittoja. Selvitykseen kuuluu myös jatkoselvitystarpeiden kartoitus. Työn on alustavasti arvioitu valmistuvan maaliskuun 2023 aikana.

Raideleveysselvityksen taustalla on tarve tarkastella Suomen liikenneyhteyksien kehittämistä niin sisäisen kuin kansainvälisenkin saavutettavuuden näkökulmasta monin tavoin muuttuneessa maailmantilanteessa. Joulukuussa 2021 EU-komissio antoi ehdotuksen uudeksi asetukseksi unionin suuntaviivoista TEN-T-verkon kehittämiseksi. TEN-T-verkon tavoitteena on turvallinen ja kestävä EU:n liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista. Heinäkuussa 2022 EU-komissio julkaisi TEN-T-asetusehdotusta muuttavan ehdotuksen, jonka yhtenä vaatimuksena olisi rakentaa uudet raideyhteydet eurooppalaisen standardin (1435 mm) raideleveyteen ja tehdä suunnitelma kyseiseen raideleveyteen siirtymiseksi myös olemassa olevan rataverkon osalta. EU-komission ehdotuksella reagoidaan muuttuneeseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen, jonka keskiössä ovat Ukrainan sota ja sen mukanaan tuomat talouspakotteet.

– Raideleveysselvitys on erittäin merkittävä hanke Suomen raideliikenteelle ja -logistiikalle, kommentoi projektipäällikkö, Proxionin kehitysjohtaja Tuomas Lonka. Raidemarkkinoiden ja -palveluiden kehitys on tapahtunut Suomessa useita Euroopan maita hitaammin, joten raideleveyden tarkastelu on aiheena hyvinkin ajankohtainen. Jo hankintavaiheessa on tunnistettu, että Suomessa eurooppalaisen standardin raideleveyteen siirtyminen voisi edistää raideliikenteen operointimarkkinan ja urakoinnin kilpailua, mikäli eurooppalainen kalusto sopisi myös Suomen rataverkkoon. Lisäksi Suomesta voitaisiin mahdollisesti toteuttaa raideliikennöintiä muualle Eurooppaan kiinteitä yhteyksiä tai junalauttoja hyödyntäen, mikä palvelisi myös Suomen huoltovarmuutta.

Proxion on kriittisen infrastruktuurin asiantuntijatalo, jonka juuret ovat raideliikenteen kehittämisessä. Yritys tarjoaa suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita aina esiselvityksistä suunnitteluun, toteutukseen, operointiin, kunnossapitoon ja omaisuuden elinkaarenhallintaan.

Lisätietoja

Tuomas Lonka

Kehitysjohtaja
tuomas.lonka@proxion.fi
0407129422