Proxion toteuttaa Espoo-Salo -oikoradan yleissuunnitelman turvalaitesuunnittelun

Proxion on valittu Espoo-Salo -oikoradan yleissuunnitelman turvalaitesuunnittelun suunnitelijaksi ja asiantuntijaksi. Hankkeen suunnittelusopimus on allekirjoitettu torstaina 4.4.2019. Laaja turvalaitesuunnitteluhanke pitää sisällään mm. eurooppalaisen kulunvalvontajärjestelmä ETCS:n vaatimusten ja toiminnallisten periaatteiden määrittelyn ja sen eri tasojen arvioinnin, ETCS- ja JKV -kulunvalvonnan toiminnallisuuden ja toteutuksen vertailun, perinteisen turvalaitesuunnitelman laatimisen sekä turvalaitteiden vaikuttavuuden arvioinnin mm. toiminnallisuuteen ja liikennöitävyyteen. Kyseinen hanke toteutetaan tietomallipohjaisesti ja sen kesto on noin 13 kuukautta. Kaiken kaikkiaan suunnitteluun sisältyy ratalinjaa noin 94 kilometrin verran.

Tiedotteessaan Väylävirasto kertoo Espoo–Salo -oikoradan olevan osa Helsingin ja Turun välistä nopeaa junayhteyttä, joka lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa sekä laajentaa työssäkäynti- ja työmarkkina-aluetta tuoden uusia mahdollisuuksia alueiden kasvuun ja kehitykseen. Hanke tukee lisäksi radan varren kaupunkien ja kuntien maankäyttöä sekä lähiliikenteen kehittämistä. Oikoradan myötä tarjoutuu myös mahdollisuus kehittää Rantaradan junaliikennettä. Hankkeella on suuret vaikutukset kansainvälisen kilpailukyvyn kasvuun ja alueellisten junayhteyksien positiiviseen kehittymiseen, minkä lisäksi se lisää alueen vetovoimaa elinkeinoelämän näkökulmasta

Espoo-Salo -oikoradan yleissuunnitelmahanke on jaettu muiden tekniikka-alojen osalta kolmeen osaan. Proxion on mukana alikonsulttina myös osassa muita suunnitteluosuuksia tietomallikoordinaattorin ja kustannushallinnan ohjauksen vastuurooleissa.

On erittäin hienoa olla mukana hankkeessa, jossa sovelletaan ja määritellään eurooppalaisen junankulun järjestelmän edellytyksiä Suomen rataverkkoon”, kertoo Proxionin suunnittelupalveluiden liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen.  Mikko toteaa kyseessä olevan Suomen ensimmäinen suunnitteluhanke, jossa ETCS on mukana tehtävänmäärittelyssä. ”Tulemme asettamaan projektille Suomen parhaat ETCS- ja turvalaitesuunnittelun asiantuntijat ja näin tuomme oman panoksemme ja lisäarvomme Suomen rautatieliikenteen kehittämiselle. Projektin myötä Proxion tulee entisestään vahvistamaan asemaansa Suomen johtavana ETCS -asiantuntijana”, Mikko summaa.

Proxionin Mikko Saarinen (oik.) ja Väylän Jouni Vauhkonen sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Kouvolan Ratateknisessä oppimiskeskuksessa.

 

Lisätietoja hankkeesta löydät Väylän sivuilta osoitteesta: https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata#.XKbi8aRS9PY