Proxionin asiantuntijoita on jo yli 170 – Arviointi- ja hyväksyntäpalvelut kolminkertaistaa henkilöstönsä

Arviointi- ja hyväksyntäpalveluiden osaajajoukko kasvaa voimakkaasti, aikaisemmin yksikkö työllisti kuusi asiantuntijaa, toukokuussa liiketoimintajohtaja Toni Jukurin yksikössä osaajia on jo 16. Uusien asiantuntijoiden myötä asiakkaita pystytään palvelemaan entistä kokonaisvaltaisemmin, täysin uusina palveluina tarjontaan tulee lisää dokumentaatiohallintapalvelut sekä turvallisuusanalyysipalvelut. Uudet osaajat tuovat mukanaan arvokasta kokemusta turvallisuuskriittisen infran suunnittelusta ja rakentamisesta Fennovoiman ydinvoimalaprojektilta.

Dokumentaatiohallintapalveluita luotsaa jatkossa yksikön vetäjä Harri Sölli. Harri aloittaa 1.6.2022. Harrilla on usean vuoden kokemus vaativista dokumentaationhallinnan tehtävistä Fennovoiman projektilla, jota hän pääsee nyt hyödyntämään ja tarjoamaan raideliikenteen asiakkaille. Harrin tiimissä on aloittanut lisäksi Jukka Keinänen sekä Jaakko Ruotsalainen. Sekä Keinänen että Ruotsalainen ovat Söllille tuttuja kollegoita Fennovoima-projektilta.

-Harrin johdolla ja Jukan sekä Jaakon asiantuntemuksella saamme kerralla polkaistua käyntiin täysin uuden dokumentaatiohallintapalvelun, jolle on ollut jo pitkään tilausta asiakkaillamme, kehuu Arviointi- ja Hyväksyntäpalveluiden liiketoimintajohtaja Toni Jukuri. Emme halunneet aikailla, kun näimme mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaamme nopeasti, mutta laadukkaasti Suomen pätevimmillä teknisen dokumentaation asiantuntijoilla.

Teknisten turvallisuusanalyysipalveluiden johtavana asiantuntijana on aloittanut Calle Korhonen. Korhonen on energiatekniikan DI ja työskenteli ennen Proxionille tuloa Fennovoiman projektilla vuodesta 2016 lähtien johtaen turvallisuusanalyysitiimiä vuodesta 2018.

-Calle tuo taloon vahvaa turvallisuusanalyysiosaamista yhdessä Julia Virtasen ja Janne Pitkäsen kanssa, jotka aloittavat Callen kanssa tuottamaan turvallisuusanalyysipalveluitamme, jatkaa Jukuri.

Virtanen ja Pitkänen ovat molemmat energiatekniikan diplomi-insinöörejä ja työskennelleet turvallisuuskriittisten järjestelmien parissa vuosia. Molempien edellinen työtehtävä oli ydinturvallisuusinsinöörin tehtävä Fennovoimalla.

Arviointi- ja hyväksyntäpalveluissa aloittaa toukokuussa lisäksi Juha Isometsä vaatimustenmukaisuuden tarkastuspäällikkönä sekä Marika Väänänen ja Pekka Mäkinen asiantuntijoina. Isometsä on tekniikan lisensiaatti ja on työskennellyt ydinvoimasektorilla vuodesta 2015 lähtien, ensiksi Olkiluodon, sitten Hanhikiven voimalaitoksen projekteilla. Ennen ydinvoimalaitoksia Isometsä työskenteli prosessiteollisuuden parissa mm. Metson palveluksessa.

Väänänen on sähkötekniikan diplomi-insinööri Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta ja vaatimustenhallinnan ammattilainen. Hän ehti työskennellä Fennovoiman palveluksessa kahdeksan vuotta vaatimustenhallinnan asiantuntijatehtävissä. Mäkinen on toiminut vaatimustenhallinnan tehtävissä jo yli 20 vuotta. Proxionille Mäkinen siirtyi Fennovoiman vaatimustenhallinnan asiantuntijan tehtävistä.

-Vaatimuksenmukaisuustiimimme tehtävänä on varmistaa tulevaisuuden raideliikenteen teknologioiden vaatimusten laadukkuus sekä täyttyminen vaativissa kehitysprojekteissa, kertoo Jukuri.

Janne Peltonen arviointilaitoksen tekniseksi johtajaksi

Proxionin ISA/AsBo (Independent Safety Assessor/Assessment Body) -arviointilaitos aloitti toimintansa helmikuussa 2021. Arviointilaitoksen tehtävien lisääntyessä ja henkilöstön kasvaessa arviointilaitokselle on nimitetty tekniseksi johtajaksi diplomi-insinööri Janne Peltonen. Jannella on pitkä työhistoria eri alojen turvallisuuskriittisen automaation parissa, viimeiset kahdeksan vuotta Fennovoiman ydinvoimalaprojektilla. Jannen työt alkavat kesäkuussa.

-Ennen seikkailuaan ydinvoimalamaailmaan Janne teki pitkän uran raiteiden parissa ja olen innoissani, että saimme tarjota hänelle mahdollisuuden palata raideliikenteen pariin, iloitsee Jukuri. Janne tuo kovaa osaamista ja asiantuntemusta arviointilaitokseemme ja hänen tulonsa myötä palvelutasomme nousee jo korkeasta laatutasostamme entisestään.

Proxionin voimakas kasvu vaatii notkeutta ja reagointikykyä

Pelkästään toukokuun aikana Proxionilla aloittaa 17 uutta työntekijää. Yritys on kasvanut markkinaa voimakkaammin viime vuosina, vaikka alaa vaivaa akuutti osaajapula.

-Kiitos omistajamme sekä liiketoimintajohdon nopean reagoinnin, olemme onnistuneet houkuttelemaan myös alan ulkopuolelta asiantuntemusta raidealalle, kiittelee Timo Savolainen, Proxionin toimitusjohtaja. Voimakas kasvu vaatii rekrytointitoimenpiteiltä myös notkeutta ja reagointikykyä.

Lisätietoja antaa

Toni Jukuri
Tekninen valvonta
Yksikön johtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792