Raideliikenteen digipalvelut

Raideliikenne on murroksessa

Suomessa valmistaudutaan liikenteenhallinnassa uusiin radioverkkopohjaisiin ratkaisuihin, joilla päästään kohti digitaalista ja älykästä raideliikennettä. Ensimmäiset radioverkkotekniikkaan nojaavat ERTMS/ETCS-toteutukset ovat jo valmisteilla. Proxion on vahvasti mukana mm. uuden järjestelmän toteutuksen suunnittelussa, vaatimusmäärittelyssä, simuloinnissa sekä kaluston ja ratainfran mallintamisessa. Lisäksi teemme laajasti myös muiden radan teknisten järjestelmien tai kulunvalvontajärjestelmien asiantuntijatehtäviä.

Datan hyödyntäminen mahdollistaa raideliikenteen ja -infran paremman suunnittelun sekä päätöksenteon toimenpiteistä. Meidän on helppo tukea päätöksentekoa, sillä Proxionilla on paitsi vahva substanssiosaaminen, myös paljon kokemusta tietojärjestelmistä, paikkatiedoista ja ohjelmistoista. Hyödynnämme muun muassa datan analysointia, karttavisualisointia ja selvityksiä. Ratkaisemme myös datan laatuun ja paikkatietoihin liittyviä ongelmia sekä tuotamme tarvittavaa aineistoa.

Meille on tärkeää hyödyntää uusinta teknologiaa myös tehokkuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Pilotoimme ja toteutamme ketterästi erilaisia teknologisia ja ohjelmistoratkaisuja, joissa hyödynnämme laajaa osaamistamme ohjelmistoista, paikkatiedoista, IoT:sta, radioverkoista, konenäöstä ja tekoälystä.

Etsimme mielellämme yhdessä asiakkaamme kanssa uusia tapoja käyttää dataa ja digitaalisia työkaluja!

Digi- ja ohjelmistopalvelut

Digi- ja ohjelmistopalveluiden osaamisen ytimessä ovat mobiiliskaalautuvat sovellukset arkkitehtuurin suunnittelusta pilvessä palveltavaan sovellukseen sekä monipuoliset data-analyysit. Kehitystiimimme toimii ketterässä scrum-viitekehyksessä jakaen osaamista ja vastuuta jäseniensä kesken.

Onnistuneen ohjelmistokehitysprojektin taustalla on osaavan kehitystiimin lisäksi tekninen määrittely, ohjelmisto- ja integraatiosuunnittelu. Autamme myös niin yksityisiä kuin valtiollisia asiakkaita edellä mainittujen osakokonaisuuksien kanssa kilpailutuksesta toteutuksen valvontaan.

Datalla on tänä päivänä merkittävä rooli päätöksenteossa sekä subjektiivisten havaintojen vahvistamisessa. Monipuoliset data-analyysit aina asetinlaitedatasta paikkatietoihin auttavat asiantuntijoita valitsemaan parhaimmat suunnitteluvaihtoehdot. Lisäksi tiedon fiksu visualisointi edesauttaa numeerisen tiedon ymmärrettävyyttä ja keskustelua sidosryhmien kesken.

Ota yhteyttä

Janne-Joonas Mantsinen
Tiimipäällikkö
janne-joonas.mantsinen@proxion.fi
0505474537

ERTMS järjestelmäsuunnittelu

ERTMS järjestelmäsuunnittelun tiimi keskittyy liikenteen hallintajärjestelmän toiminnalliseen ja tekniseen suunnitteluun. Järjestelmäsuunnittelun asiantuntijamme ovat avainasemassa määrittämässä järjestelmän toiminnallisia ominaisuuksia, järjestelmäarkkitehtuuria, operoinnin menetelmiä sekä ratalaitteiden toteutussuunnitelmia.

Ota yhteyttä

Lauri Aarnio
Tiimipäällikkö
lauri.aarnio@proxion.fi
0407042542

ERTMS testaus ja laboratorio

Raideliikenteen digitalisaatio tarkoittaa liikenteenhallintajärjestelmien kokonaisvaltaista uudistusta ja se edellyttää monen tasoisten laitteiden ja järjestelmien yhteentoimivuutta. Testaaminen on merkittävä osa uusien järjestelmäosien kehitystyötä ja toimintojen varmistamista. ERTMS labra & testitiimin asiantuntijamme ovat ohjelmistokehityksen, tietoliikenteen sekä kalustotekniikan asiantuntijoita. Labra & testitiimin osaaminen keskittyy ERTMS-järjestelmäintegraation, järjestelmäarkkitehtuurin sekä operatiivisten toimintojen testaamiseen sekä testauksen suunnitteluun.

Ota yhteyttä

Heidi Sunnari
Tiimipäällikkö
heidi.sunnari@proxion.fi
0401895350

Lisätietoja

Markus Jaatinen
Liiketoimintajohtaja
markus.jaatinen@proxion.fi
0505988470

Meidän juttumme on se, että meillä on tosi hyvät ihmiset.

Timo Savolainen, toimitusjohtaja