Raideliikenteen digipalvelut

Raideliikenne on murroksessa

Suomessa valmistaudutaan liikenteenhallinnassa uusiin radioverkkopohjaisiin ratkaisuihin, joilla päästään kohti digitaalista ja älykästä raideliikennettä. Ensimmäiset radioverkkotekniikkaan nojaavat ERTMS/ETCS-toteutukset ovat jo valmisteilla. Proxion on vahvasti mukana mm. uuden järjestelmän toteutuksen suunnittelussa, vaatimusmäärittelyssä, simuloinnissa sekä kaluston ja ratainfran mallintamisessa. Lisäksi teemme laajasti myös muiden radan teknisten järjestelmien tai kulunvalvontajärjestelmien asiantuntijatehtäviä.

Datan hyödyntäminen mahdollistaa raideliikenteen ja -infran paremman suunnittelun sekä päätöksenteon toimenpiteistä. Meidän on helppo tukea päätöksentekoa, sillä Proxionilla on paitsi vahva substanssiosaaminen, myös paljon kokemusta tietojärjestelmistä, paikkatiedoista ja ohjelmistoista. Hyödynnämme muun muassa datan analysointia, karttavisualisointia ja selvityksiä. Ratkaisemme myös datan laatuun ja paikkatietoihin liittyviä ongelmia sekä tuotamme tarvittavaa aineistoa.

Meille on tärkeää hyödyntää uusinta teknologiaa myös tehokkuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Pilotoimme ja toteutamme ketterästi erilaisia teknologisia ja ohjelmistoratkaisuja, joissa hyödynnämme laajaa osaamistamme ohjelmistoista, paikkatiedoista, IoT:sta, radioverkoista, konenäöstä ja tekoälystä.

Etsimme mielellämme yhdessä asiakkaamme kanssa uusia tapoja käyttää dataa ja digitaalisia työkaluja!

Digi- ja ohjelmistopalvelut

Digi- ja ohjelmistopalveluiden osaamisen ytimessä ovat mobiiliskaalautuvat sovellukset arkkitehtuurin suunnittelusta pilvessä palveltavaan sovellukseen sekä monipuoliset data-analyysit. Kehitystiimimme toimii ketterässä scrum-viitekehyksessä jakaen osaamista ja vastuuta jäseniensä kesken.

Onnistuneen ohjelmistokehitysprojektin taustalla on osaavan kehitystiimin lisäksi tekninen määrittely, ohjelmisto- ja integraatiosuunnittelu. Autamme myös niin yksityisiä kuin valtiollisia asiakkaita edellä mainittujen osakokonaisuuksien kanssa kilpailutuksesta toteutuksen valvontaan.

Datalla on tänä päivänä merkittävä rooli päätöksenteossa sekä subjektiivisten havaintojen vahvistamisessa. Monipuoliset data-analyysit aina asetinlaitedatasta paikkatietoihin auttavat asiantuntijoita valitsemaan parhaimmat suunnitteluvaihtoehdot. Lisäksi tiedon fiksu visualisointi edesauttaa numeerisen tiedon ymmärrettävyyttä ja keskustelua sidosryhmien kesken.

Ota yhteyttä

Tapani Aitta
Ryhmäpäällikkö
tapani.aitta@proxion.fi
0406280500

ERTMS järjestelmäsuunnittelu

ERTMS järjestelmäsuunnittelun tiimi keskittyy liikenteen hallintajärjestelmän toiminnalliseen ja tekniseen suunnitteluun. Järjestelmäsuunnittelun asiantuntijamme ovat avainasemassa määrittämässä järjestelmän toiminnallisia ominaisuuksia, järjestelmäarkkitehtuuria, operoinnin menetelmiä sekä ratalaitteiden toteutussuunnitelmia.

Ota yhteyttä

Lauri Aarnio
Tiimipäällikkö
lauri.aarnio@proxion.fi
0407042542

Mittauspalvelut

Mittauspalvelut tarjoaa asiantuntijapalveluita tietoliikenteen ja radioverkkojen parissa. Liikkuva mittauslaboratorio on varustettu monipuolisella laitteistolla, joka mahdollistaa asiakastarpeeseen räätälöidyt tietoliikenteen ja paikannuksen mittaukset asiakkaan omassa ympäristössä. Verkon kuuluvuuden ja kapasiteetin lisäksi mittaamme asiakkaan kriittisten sovelluksien toimivuutta. Lisäksi toteutamme esimerkiksi radioverkon häiriömittauksia eri taajuusalueilta, laatu- ja vertailumittauksia sekä paikannusjärjestelmien laatumittauksia. Mittauspalvelut ovat kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa kartoitetaan asiakastarve, tunnistetaan tarvittavat testitapaukset ja räätälöidään mittauksen toteutus, jonka jälkeen mittaustulokset analysoidaan ja raportoidaan asiakkaalle yhteisesti sovitun mukaisesti.

Ota yhteyttä

Riina Troberg
Ryhmäpäällikkö
riina.troberg@proxion.fi
+358 50 5060371

Lisätietoja

Markus Jaatinen
Liiketoimintajohtaja
markus.jaatinen@proxion.fi
0505988470

Meidän juttumme on se, että meillä on tosi hyvät ihmiset.

Timo Savolainen, toimitusjohtaja