Sähköautojen latauspaikkakartoituksilla riippumatonta varmuutta päätöksentekoon

Proxionin johtava asiantuntija Arto Soinela avaa artikkelissamme, miksi taloyhtiöiden on hyvä käyttää asiantuntijaa sähköautojen latausratkaisuja suunnitellessa. Proxionin sähkösuunnittelun ja energian asiantuntijapalvelut tarjoavat järjestelmä- ja toimittajariippumattomia latausratkaisukartoituksia, joiden laadinnassa hyödynnetään Proxionin laaja-alainen sähkösuunnittelun osaaminen sekä kokemus erilaisten kiinteistö- ja infraratkaisujen suunnittelusta.

Jokainen taloyhtiö ja sen tarve on yksilöllinen

Sähköautojen latauspaikkoja kartoittaessa tulee huomioida taloyhtiöiden yksilölliset tarpeet. Kartoitukset aloitetaan kohdekäynnillä, missä tulee perehtyä kiinteistön sähkökeskuksiin ja niiden laajennusmahdollisuuksiin, pysäköinti-infraan, kuten pysäköintihallien tai -katosten teknisiin toteutuksiin sekä mahdollisten latauspisteiden sijoituspaikkoihin ja latausjärjestelmän vaatimiin kaapelointireitteihin. Kohdekäynneillä selvitetään myös sähkönsyötön riittävyyteen liittyvät yksityiskohdat, kuten sähköliittymän soveltuvuus ja mahdolliset liittymän koon kasvattamiseen liittyvät tarpeet. Kohdekäynnillä kerättyjen tietojen perusteella ja isännöitsijän tai taloyhtiön hallituksen esittämien toiveiden pohjalta syntyy selkokielinen selvitys latausratkaisuvaihtoehdoista kustannuksineen ja sähköteknisine laskelmineen sisältäen kaikki muutostarpeet, joita eri ratkaisut aiheuttavat kiinteistöille.

Useimmiten kiinteistöissä tarvitaan jako- tai kiinteistökeskukseen kohdistuvia päivityksiä, ja mikäli autopaikoilla on olemassa olevat lämmitystolpat, kaapelointien uusiminen erityisesti vanhoissa kohteissa tulee ajankohtaiseksi. Hyvin usein myös sähköliittymän kokoa kasvatetaan, mikäli olemassa olevassa liittymässä ei ole varalla toista liittymäkaapelia tai liittymäkoko on liian pieni.

Lopputuotteena taloyhtiö saa päätöksenteon tueksi kustannusarvion sekä kattavan raportin, joka sisältää eritellyt vaihtoehdot taloyhtiön tarpeisiin soveltuvista lataustavoista hyötyineen ja haittoineen.

– Proxionin vahvuus on, että olemme toimittajasta riippumattomia, joten voimme aina suositella ratkaisuja kustannustehokkaimmista vaihtoehdoista, kertoo Soinela.

Kustannusarvion perusteella useimmissa kohteissa on mahdollista hakea ARA-tukea, jonka suuruus riippuu valituista vaihtoehdoista. Useimmiten taloyhtiön yhtiökokous tekee selvityksen perusteella lopullisen päätöksen valittavasta vaihtoehdosta, jonka taloyhtiön hallitus on päättänyt suositella.

– On yksilöllistä, mihin ratkaisuun kulloinkin päädytään, jatkaa Soinela. Taloyhtiöt voivat esimerkiksi teettää keskus- ja kaapelointimuutokset, ja osakas hankkii latauslaitteen omalla kustannuksellaan. On myös mahdollista, että osakas tai taloyhtiö vastaa kustannuksista täysin.

Jatkotoimenpiteenä voimme avustaa rahoituksen hakemisessa ja suorittaa varsinaisen sähkösuunnittelun. Hyvin yleistä on, että latauspaikkoihin liittyvän sähkösuunnittelun lisäksi tehdään kustannustehokkuuden kannalta muutakin kiinteistön sähkösuunnittelua, kuten esimerkiksi autopaikkojen valaistussuunnittelua.

Tarvekartoitus

Tarvekartoitus sisältää

 • Kohdekäynnin
 • Kiinteistön sähköisten ominaisuuksien kartoituksen sekä niihin liittyvät laskelmat, kuten huipputehon ja oikosulkuvirtojen laskennan
 • Sähköverkon kapasiteetin tarkastelun
 • Taloteknisen infrastruktuurin ja siihen liittyvien töiden analysoinnin
 • Lataustaparatkaisuiden vaihtoehtojen tutkimisen
 • Kustannusarvion

Kysy lisää palveluistamme taloyhtiöille ja kiinteistökehitysyhtiöille

Mikko Oksanen
Proxion Tech

mikko.oksanen@proxion.fi
0409619224
Janne Nyyssönen
Sähkö ja telematiikka
Yksikön johtaja
janne.nyyssonen@proxion.fi
0401895372
Väinö Räisänen
Kiinteistötekniikka
Ryhmäpäällikkö
vaino.raisanen@proxion.fi
+358 442723082

Miksi Proxion?

 • Proxionilla on mittava kokemus kaikenlaisista suunnittelutöistä valtakunnallisesti ja olemme merkittävä suunnittelu-, konsultointi ja koulutusalan toimija erityisesti sähköistyksiin liittyen
 • Suomen ammattitaitoisimmat ja intohimoisimmat tekijät usealta tekniikka-alalta vuosien kokemuksella
 • Tarjoamme laadukkaan ja asiakaslähtöisen palvelumme räätälöitynä jokaisen asiakkaan toiveiden mukaisesti
 • Olemme rakentajista ja toimittajista riippumaton, joten palvelemme asiakasta halutessaan myös hankinnan kokonaisuuden kilpailuttamisessa sekä pystymme optimoimaan kustannukset
 • Suunittelemme myös sähköbussien ja –rekkojen latausratkaisuja sekä muita mittavia sähkö- ja infrahankintoja
 • Meiltä saa myös muut suunnittelupalvelut, mikäli hankinnan lisäksi suoritetaan muita toimenpiteitä esimerkiksi valaistussuunnittelun tai energiatehokkuuskartoitukset