Tieto- ja kyberturvallisuuden palvelumme Proxionilla

Tieto- ja kyberturvallisuudesta huolehtiminen, mukaan lukien tarvittavien prosessien ja käytäntöjen määrittäminen on tärkeää ja oleellinen osa jokaisen organisaation toimintaa. Organisaaton jatkuvuuden kannalta on keskeistä, että tietoturvasta on huolehdittu. Tämän laiminlyöminen voi pahimmillaan aiheuttaa suurtakin vahinkoa organisaation toiminnalle. Väärinkäytökset, vahingot ja onnettomuudet voivat liittyä hallintoon, fyysisiin toimitiloihin, henkilöstöön, tietoaineistoihin, ohjelmistoihin ja laitteistoihin. Tietoturvasta on parempi huolehtia ennalta, sillä sattuneet vahingot ovat paljon vaikeampi ja kalliimpi korjata, kuin ennaltaehkäistä.

Kriittisen infrastruktuurin asiantuntija

Proxionin kyberturvallisuuden asiantuntijat auttavat tieto- ja kyberturvallisuuden kehittämisessä ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Laadimme dokumentoinnit asiakkaan tarpeita mukaillen sekä yksityiskohdat huomioiden.

Tarjoamme monipuolisia tieto- ja kyberturvallisuuden palveluita. Proxionilla on laaja-alainen osaaminen ja kokemus julkishallinnon ja kriittisen infran toimijoista. Asiantuntijoillamme on monipuolista kokemusta tieto- ja kyberturvallisuuden kehityksestä, sekä useista eri standardeista ja muita viitekehyksistä kuten ISO 27001, KATAKRI, Julkri, NIST ja kybermittari.

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu kulkevat aina rinnakkain. Suojataan yrityksen toimintaa hallinnollisesti, fyysisesti ja teknisesti. Kehitetään ihmisten osaamista ja ymmärrystä. Nostetaan varautumisen tasoa. Huomioimme aina tietoturvallisuuden osana kokonaisturvallisuutta.

Katso kaikki turvallisuuspalvelumme!

Tieto- ja kyberturvallisuuden palvelut

Tieto- ja kyberturvallisuuden nykytilan arviointi
 • Tietoturvan vaatimuksenmukaisuuden arviointi valittua viitekehystä vasten
 • Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa mahdolliset kehityskohteet
 • Parantaa turvallisuutta ja auttaa osoittamaan tietoturvallisuuden tasoa organisaation sidosryhmille
 • Arviointi tehdään halutun viitekehyksen mukaisesti
Tieto- ja kyberturvallisuuden hallinta
 • Hallintajärjestelmän ja sen tarvitsemien prosessien ja ohjeiden määrittely ja dokumentointi
 • Tieto- ja kyberturvallisuuden riskienhallinta
 • Tietoturva-arkkitehtuuri
 • Tieto- ja kyberturvallisuusvaatimusten määrittely
 • Ohjeiden jalkautus
 • Hallintakeinojen toteutuksen tilanteen seuranta ja raportointi
Tietoturvakoulutukset henkilöstölle
 • Tieto- ja kyberturvallisuuden perusteet
 • Tiedon turvallinen käsittely
 • Tietoturvallisuusosaamisen kehittäminen (kohdennettu organisaation tietoturvallisuudesta ja osaamisen kehittämisestä vastaaville tahoille)
 • Tietoturvakoulutusohjelman suunnittelu
 • Räätälöidyt koulutukset tarpeen ja toimijan mukaan
Toimitusketjujen tietoturvan hallinta
 • Alihankkijoiden ja kumppaneiden tietoturvallisuuden hallinnan menettelyiden kehittäminen
 • Alihankkijoiden ja kumppaneiden tietoturvallisuuden vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • Alihankkijoihin ja kumppaneihin liittyvien tietoturvariskien arviointi
Toimitilaturvallisuus ja fyysinen turvallisuus
 • Toimitilaturvallisuuteen liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi
 • Kohdeorganisaation toimitilaturvallisuuden kehittäminen
 • Kohdeorganisaation toimitilaturvallisuuden vaatimuksenmukaisuuden arviointi
 • Rakenteellisen suojauksen määrittely
 • Turvatekniikan määrittely ja suunnittelu

Lisätietoja

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan palvelutarpeesi räätälöidysti. Kerromme mielellämme palveluistamme tarkemmin.

Joni Kontio
Turvallisuus ja riskienhallinta
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562
Mikko Oksanen
Myynti, markkinointi ja viestintä
Asiakkuusjohtaja
mikko.oksanen@proxion.fi
0409619224