Turun ja Tampereen välisen taajamajunaliikenteen kehittäminen kiinnostaa radanvarren päättäjiä

Proxion laati selvityksen Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan liittojen tilauksesta Turun ja Tampereen välisen taajamajunaliikenteen kehittämisestä. Kasvukolmion läntisen kyljen raideliikenteen taso ei riitä palvelemaan lisääntyvää asiakaskuntaa.

Tampereen ja Turun välisen taajamajunaliikenteen kehittämisestä on käyty viimeisen vuoden aikana aktiivista keskustelua radanvarsikuntien, maakuntien liittojen ja ELY-keskusten, VR:n sekä Väyläviraston kesken. Tavoitteena on yhteysvälin asukkaita palvelevan taajamajunaliikenteen kehittäminen ja kuntien elinvoiman vahvistaminen.

-On hienoa, että tässä selvityksessä ovat olleet mukana niin kunnat, maakunnat kuin valtion toimijat, kertoo Ruut-Maaria Rissanen, Pirkanmaan liiton suunnittelujohtaja. Se kertoo, että tahtotila kehittää liikennepalveluita ja edistää kestävää liikkumista on kova – sekä Turku-Tampere taajamajunayhteyden suhteen että yleisellä tasolla.”

Proxion selvitti tutkittujen asemapaikkojen alustavaa toteuttavuuden ratateknisesti, kaavallisesti ja liikennejärjestelmällisesti. Myös liikennöinnin toteutettavuutta arvioitiin yhteistyössä VR:n asiantuntijoiden kanssa. Proxion määritti jokaiselle asemapaikalle alustavat toteutuskustannukset ja tiekartan kohtin asemapaikan ratasuunnitelman aloittamista.

-Proxionin Turku-Toijala asemapaikkojen kehittämissuunnitelma osoittaa, että kaikki tutkitut kuusi asemapaikkaa ovat toteuttamiskelpoisia kustannustehokkaasti, kertoo yksikönpäällikkö Eero Kauppinen Proxionin liikennesuunnittelusta. Kaukojunavuoroja voitaisiin tehokkaasti täydentää ylimaakunnallisilla taajamajunaliikenteen vuoroilla samankaltaisesti kuin Tampere-Helsinki-välillä tapahtuu R-junan avulla.

Selvityksessä on kuvattu uusien asemapaikkojen käyttöönoton edellyttämät askeleet sekä suuntaa antavat asemakohtaiset kustannusarviot, jotka vaihtelevat 1,0–2,7 M€ välillä. Suurimpia kustannusosia ovat turva- ja asetinlaitemuutokset sekä tarvittavat geotekniset pohjanvahvistukset matkustajalaituria varten. Asemien käyttöön saaminen edellyttää kunnan omien suunnitelmien lisäksi Väyläviraston virallisen ratasuunnitelman laadintaa.

-Myös junaliikenteen matkustajamäärien valtakunnallisestikin poikkeuksellinen kasvu nykyisillä asemilla osoittaa, että Turku-Toijalan välillä olisi kysyntää, mikäli lisävuoroja sinne saataisiin, jatkaa Kauppinen.

Lisätietoja antaa

Eero Kauppinen
Liikennesuunnittelu
Yksikönpäällikkö
eero.kauppinen@proxion.fi
+358505125204