Digitaalisen turvallisuuden puolesta – Traficomin kybermittari

Kriittisen infrastruktuurin, kuten rautateiden, viestintäverkkojen, energian ja vesihuollon turvaaminen on elintärkeää yhteiskunnan toimivuudelle. Kyberturvallisuus on keskeinen osa sen suojaamista, sillä kyberhyökkäykset voivat aiheuttaa vakavia häiriöitä näissä järjestelmissä. Proxionin asiantuntijat auttavat tunnistamaan potentiaaliset kyberuhkat ja kehittämään tehokkaita strategioita niiden torjumiseksi, varmistaen näin kriittisen infrastruktuurin jatkuvan toiminnan.  

Mikä on Kybermittari?

Kybermittari on Suomen liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämä työkalu, joka auttaa organisaatioita arvioimaan ja parantamaan kyberturvallisuuttaan. Työkalu tarjoaa selkeän kehyksen kyberriskien arviointiin, suojauskäytäntöjen kehittämiseen ja digitaalisen toimintaympäristön hallintaan. Kybermittari auttaa organisaatioita tunnistamaan kehittämiskohteet kyberturvallisuudessa. 

Turvallisuuskulttuuri 

 Turvallisuuskulttuurin luominen organisaatiossa on keskeinen osa kyberturvallisuuden vahvistamista. Tämä tarkoittaa kyberturvallisuuden näkemistä jokaisen työntekijän vastuuna, ei vain IT-osaston tehtävänä. Proxion uskoo, että organisaation yhteinen tahtotila ja tietoisuuden lisääminen kyberturvallisuudesta auttavat rakentamaan vahvan turvallisuuskulttuurin, joka suojaa organisaation henkilöstöä ja omaisuutta. 

Proxionin palvelut kriittisen infran toimijoille 

 Proxion tarjoaa kattavan valikoiman palveluita, jotka on suunnattu erityisesti kriittisen infrastruktuurin toimijoille. Näitä palveluita ovat muun muassa riskinarvioinnit, kyberturvallisuuden strategian kehittäminen, suojausarkkitehtuurien suunnittelu ja toteutus sekä jatkuva tuki ja neuvonta kyberturvallisuuskysymyksissä. Proxionin asiantuntemus auttaa varmistamaan, että organisaatiot eivät vain vastaa nykyisiin uhkiin, vaan ovat myös valmiita tulevaisuuden haasteisiin digitaalisissa toimintaympäristöissä. 

Kysy lisää turvallisuuspalveluistamme

Joni Kontio
Turvallisuus ja riskienhallinta
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562