Turvallisuusperehdytys: Aloita uusi työ turvallisesti ja tehokkaasti

Turvallisuusperehdytys on keskeinen osa jokaisen uuden työntekijän tai urakoitsijan työn aloitusta. Se ei ole pelkkä muodollisuus vaan ensisijaisen tärkeä vaihe turvallisen ja tuottavan työskentelyn varmistamiseksi.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa varmistamaan, että koko henkilöstö saa riittävät tiedot työhön liittyvistä riskeistä ja turvallisista toimintatavoista. Turvallisuusperehdytys tulisi olla osa jokaisen uuden työntekijän yleistä perehdytystä.

Turvallisuusperehdytys tarjoaa uusille työntekijöille välttämättömät perustiedot työpaikan vaaroista ja riskitekijöistä, joiden tunteminen ohjaa työntekijää toimimaan turvallisesti. Oikeiden työmenetelmien valinta sekä tieto oikeista työvälineistä ja -varusteista auttavat ehkäisemään tapaturmia ja vammoja. Lisäksi turvallisuusperehdytys auttaa työntekijää ymmärtämään yrityksen ja viranomaisten asettamat säännöt ja määräykset. Näiden ohjeiden noudattaminen on tärkeää sekä työntekijöille että yritykselle, sillä se auttaa välttämään ikäviä tapahtumaketjuja ja oikeudellisia seuraamuksia. Jokainen vältetty työtapaturma tai vahinko säästää merkittävästi vaivaa, aikaa ja rahaa.

Turvallisuusperehdytys on kokonaisuudessaan tärkeä investointi yrityksen menestykseen. Ennakoiva ja työntekijöille näkyvä lähestymistapa turvallisuuden kehittämiseen luo lisäarvoa organisaatiolle ja yhteistyökumppaneille. Taitavasti laadittu turvallisuusperehdytys tuo turvallisuuteen liittyvät asiat esille selkeästi, helposti ja ymmärrettävästi.

Me Proxionilla yhdistämme turvallisuus- ja koulutusosaamisemme tuottaaksemme räätälöityjä turvallisuusperehdytyksiä ja -koulutuksia asiakkaidemme tarpeisiin toimialariippumattomasti. Voimme painottaa koulutusta esimerkiksi kyberturvallisuuteen, safetyyn (yleinen turvallisuus) tai securityyn (yritysturvallisuus) asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Hyödynnämme perehdytysmateriaalien laadinnassa vahvuuksiamme, kuten laajaa turvallisuusosaamista ja monipuolisia koulutusten muotoilumenetelmiä, luodaksemme mielenkiintoisen ja helposti hallittavan perehdytyskokonaisuuden asiakkaillemme.  Sähköiseen oppimisympäristöön rakennettu perehdytys on helposti saavutettavissa ja mahdollistaa suoritusten seurannan sekä perehdytysten helpon jatkopäivityksen.

Mikäli tunnistat yrityksessänne tarvetta perehdytystenne kehittämiselle, ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää.

Kysy lisää turvallisuusperehdytyksistämme

Kaisa Pakanen
Koulutus
Yksikönpäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103
Joni Kontio
Turvallisuus ja riskienhallinta
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562