Uraauurtava autonomisen junan kehityshankkeemme etenee testivaiheeseen

Suomessa on etenemässä testivaiheeseen maailmanlaajuisesti uraauurtava autonomisen junan kehityshanke. Hankeen tavoitteena on synnyttää täysin uudenlaisia kuljettamisen ja liikkumisen palveluita raiteille ja kasvattaa voimakkaasti rautatiekuljetusten määrää. Suomalaisen Proxionin vetämässä, kaikkiaan parinkymmenen tekniikan alan toimijan hankkeessa innovoidaan raiteille ketterää ja vähäpäästöistä kuljetuskonseptia, jota pääsevät hyödyntämään ensimmäisenä suuret teollisuusyritykset. Tulevaisuudessa siintää myös älykäs autonominen henkilöliikenne kiskoilla.

Suomalaisen raideliikenteen, -logistiikan ja -infrastruktuurin asiantuntijayritys Proxionin vetämä autonominen juna -hanke etenee alkukesästä saadun rahoituspäätöksen myötä pilotointivaiheeseen, jossa testataan, simuloidaan ja koeajetaan autonomisen junan ohjelmistot ja kalusto. Hanke on merkittävä harppaus kohti tulevaisuuden liikkumista, ja Proxion toimiikin suunnannäyttäjänä koko raideliikenteen käytettävyyden ja ketteryyden kehittämisessä.

EU:n asettamat tiukat ilmastotavoitteet puoltavat juuri sähkökäyttöisten liikkumismuotojen kehittämistä, ja rautatieliikenne on tämän hetken energiatehokkain tapa siirtää tavaraa maata pitkin. Raideliikenteen innovatiivinen kehittäminen onkin avainasemassa, kun tavoitteena on kehittää liikkumista alati vähäpäästöisemmäksi ja päästä raiteiden parempaan käyttöasteeseen”, sanoo autonomisen junan hankkeen projektijohtaja Reijo Viinonen Proxionilta.

Proxionin autonomisen junan pilotointi aloitetaan jo tämän vuoden loppupuolella. Näillä näkymin junaa päästään operoimaan vuonna 2023.

Autonominen juna vähentää päästöjä ja lisää turvallisuutta kiskoilla

Autonomisuus liikkumisessa on maailmanlaajuinen trendi, jonka toteutuskeinoja innovoidaan jatkuvasti. Maanteillä, ilmassa ja meriliikenteessä kehitystyössä ollaan jo pitkällä, mutta raiteilla kehitys on ollut hitaampaa.

Hankkeessa kehitettävän pienjunayksikön on tarkoitus olla vähäpäästöisempi ja kustannustehokkaampi ratkaisu teollisuuden lähikuljetuksiin, jotka hoidetaan vielä nykyisin pääasiassa maantiekalustolla. Erityisen tärkeäksi valttikortiksi nousee turvallisuus. Kehityshankkeen innovaatiokumppani Teknologian tutkimuskeskus VTT on mukana mahdollistamassa turvallisen automaation kiskoilla.

On tärkeää taata, että autonominen juna toimii luotettavasti kaikissa olosuhteissa ja monenlaisissa rataympäristöissä. Se on harppaus kohti turvallisempaa raideliikennettä. Yksikköön kehitetään esimerkiksi sensorien tulkintatekniikkaa ja lämpökameran ja tutkahavaintojen yhdistämistä, jotta edessä oleviin mahdollisiin esteisiin tai tilanteisiin osataan reagoida oikein ja ajoissa”, kertoo johtava tutkija Pertti Peussa VTT:ltä.

Autonomisen pienjunan etuja ovat myös ketteryys ja investoidun infran pitkäikäisyys. Lisäksi se tarjoaa ratkaisun kuljettajien saatavuusongelmaan, koska nimensä mukaisesti autonominen juna liikkuu itsenäisesti ilman kuljettajaa.

Autonomiselle raideliikenteelle suurta kysyntää kansainvälisesti

Kunnianhimoisen hankkeen ensimmäisenä päämääränä on pilotoida Suomessa tavarankuljetuksen automaattista raideliikennettä, joka on kaupallistettavissa ja jolle on suurta kysyntää kansainvälisesti.

Pilotilla pyritään ensiksi parantamaan Suomelle tärkeiden metallin- ja puunjalostuksen teollisuudenalojen toimintaedellytyksiä. Hankkeessa on tehty yhteistyötä teräsyhtiö Outokummun Tornion ja metsäteollisuusyritys Stora Enson Imatran yksiköiden kanssa. Myöhemmin katse suunnataan laajemmin raideliikenteeseen, jossa liikkuvat sekä tavarat että ihmiset.

Rautateiden automaation ja ekosysteemien kehittäminen on tällä hetkellä monen Euroopan maan kansallinen intressi. Kaikessa liikkumisessa kaivataan tekoälypohjaisia, datan hyödyntämiseen liittyviä ratkaisuja, jotka ovat keskiössä myös autonomisen junan hankkeessa. Koko hanke edustaa uskaliasta, innovatiivista pilotointia, jonka avulla syntyy kustannustehokkaita, dynaamisia ja elinkeinoelämän tarpeita tukevia uusia palveluita”, sanoo Suomen liikenne- ja viestintäministeriön raideliikenteen automaatioon erikoistunut virkamies Janne Hauta.

Autonominen juna on Co-Innovation-kehityshanke, jonka rahoittavat Business Finland sekä mukana olevat yritykset Proxion, VTT, Teräspyörä Oy ja Electric Power Finland Oy. Proxion koordinoi ja vastaa projektista sekä tietojärjestelmistä. VTT tuottaa projektille ympäristön havainnointiin tarvittavan sensoriteknologian ja ohjelmiston, Teräspyörä Oy vastaa kaluston kehittämisestä ja Electric Power Finland Oy raidelaitteiden digitalisoinnista.

Kysy lisää

Pertti Peussa
Principal Scientist
VTT
pertti.peussa@vtt.fi
+358405015819
Jani Tupitsa
Kehityspäällikkö
Electric Power Finland
jani.Tupitsa@epf.fi
+358503180203
Kimmo Hämäläinen
Toimitusjohtaja
Steelwheel Oy
kimmo.hamalainen@steelwheel.fi
+358452253363