Uusia mahdollisuuksia energiasta

Syyskuussa Proxion otti ison askeleen kohti uutta, kun Antti Haapalahti liittyi joukkoomme perustamaan energialiiketoimintaa. Aiemmin energiatoimintaan liittyviä asioita on Proxionilla tehty muiden toimintojen yhteydessä, mutta nyt omana liiketoimintonaan tekemiseen pyritään saamaan koordinoidumpaa otetta.

Haapalahdella on taustallaan pitkä ura rautatiesektorilla lähinnä infra-asioiden parissa: hän on toiminut niin tilaajana, suunnittelijana, rakennuttajana kuin urakoitsijanakin. Oman yritystoiminnan myötä myös hallinnolliset hommat ovat miehelle tuttuja, joskaan rutiinityyppinen työ ei nykyään juuri nappaa. – Olen enemmän käytännön ihminen, Haapalahti paljastaa. – Ennen Proxionille siirtymistä toimin radan päällysrakenteen ja turvalaitteiden kunnossapidon projektipäällikkönä Kuura-allianssissa. Nyt tiedossa on enemmän asiantuntijatyötä.

Yhdeksi vahvuudekseen työelämässä Haapalahti nimeää taidon keksiä uutta ja kehittävää. Hän onkin ollut mukana tekemässä useita projekteja, jollaisia ei ole aiemmin tehty. Uuden liiketoiminnan käynnistämisen kannalta tällaiset ominaisuudet ovat tietenkin positiivisia. Työskentely energialiiketoiminnan parissa on alkanut kartoittamalla Proxionin nykyistä energiaosaamista, ja selvitystyö jatkuu edelleen. Etenkin suunnittelupuolelta löytyy väkeä, joka toimii jo nyt jollakin tavalla energia-asioihin liittyvissä rooleissa. Ajatus on, ettei energialiiketoimintaan ainakaan toistaiseksi etsitä uusia työntekijöitä, vaan talon olemassa olevaa osaamista pyritään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. – Tavoitteena on sitten jossain vaiheessa myydä energiaosaamista omina projekteinaan, Haapalahti kertoo. – Projektit tulevat todennäköisesti olemaan läpi organisaation meneviä ja voivat liittyä esimerkiksi energiansäästöön. Siellä on paljon sellaista, jota suunnittelijamme pystyvät tekemään.

Energiankäytössä on tällä hetkellä meneillään iso murros nykyisen maailmantilanteen ja jo aiemmin vihreän siirtymän takia.  – Murrostilanteessa täytyy synnyttää uuttaa osaamista, jotta sen tarpeeseen pystytään vastaamaan, kertoo Proxionin toimitusjohtaja Timo Savolainen. – Näimme uudessa suunnittelualassa ja uudenlaisessa energiakonsultoinnissa liiketoimintamahdollisuuden.

Savolainen kokee, että Proxionilla on paljon annettavaa energialiiketoiminnalle. – Meillä on hyvä, iso, tehokas ja oppiva organisaatio. Aiemminkin olemme osoittaneet, että kykenemme hyvin absorboitumaan uusille liiketoimintamalleille. Nykyinen tapamme toimia auttaa myös uudessa liiketoiminnassa.

Jo osin tuttujen toimintojen lisäksi energialiiketoimintaan tulee omana osa-alueenaan kuulumaan myös pienydinvoima, joka on Proxionilla aivan uusi juttu. Haapalahden mukaan talosta löytyy kuitenkin paljon osaamista ja korkean tason tietoa siitä, mitä ydinvoimaprojektit vaativat. – Pienet modulaariset reaktorit (SMR) ovat kiinnostava mahdollisuus hajautettuun sähkön- ja lämmöntuotantoon. Pienydinvoimalat tulevat olemaan isoihin laitoksiin verrattuna teknisesti yksinkertaisempia. Turvallisia ratkaisuja pystytään hyvinkin tarjoamaan, Haapalahti ennakoi.

Huoli ympäristöasioista on yksi syy siihen, miksi Haapalahti lähti mukaan energialiiketoiminnan rakentamiseen Proxionille. Samasta syystä hän on lähtenyt opiskelemaan töiden ohella energiatekniikkaa. – Ympäristöasiat ovat mielenkiintoisia. Ne ovat paitsi poliittisia, usein myös teknisiä kysymyksiä, Haapalahti taustoittaa. Esimerkiksi tuulivoiman ja aurinkovoiman osuus energiantuotannossa on viime vuosina kasvanut huimasti. Pelkästään niillä ei kuitenkaan ratkaista kaikkea, vaan tilanne vaatii monenlaisia toimia. Ydinvoimalla onkin suuri merkitys päästöttömässä energiantuotannossa. – Seuraava iso murros liittyy varmasti vedyn talteenottoon ja sen hyödyntämiseen, Haapalahti ennustaa. – Tekemistä on paljon, ja varmasti asiat joskus ratkaistaan. Siihenkin asti pitäisi kuitenkin jollain pärjätä.

Ympäristöasioiden huomioon ottaminen ja siinä onnistuminen on yksi uuden liiketoiminnan tavoite. Haapalahti toivoo, että uusi aluevaltaus tuo mukanaan paitsi mielekästä tekemistä työntekijöille, myös sellaisia projekteja, joilla on oikeasti merkitystä. – Tavoitteet tällä osa-alueella ovat isoja, ja haluan itse olla mukana sillä panoksella, kuin pystyn.

Lisätietoja