Verkkomittauksilla varmuutta kriittisten asiakassovellusten käyttöönottoon

Proxion on aloittanut uudenlaisen mittauspalvelun, jossa selvitetään pelkän radiotason suorituskyvyn lisäksi myös tietoverkon palvelunlaatu hyödyntäen Kaitotekin Qosium-järjestelmää. Palvelu on jo toteuttanut laajan Suomen rautatieverkoston mittauksen Digirata-hankkeelle ja lisää projekteja on tulossa.  

Proxionin mittauspalvelut tarjoavat mittaus- ja asiantuntijapalveluita tietoliikenteen ja paikannuksen parissa. Verkkomittausten tuella voidaan testata ja innovoida uusia palveluita ja varmistaa verkkojen suorituskyky ja luotettavuus. Perinteisten radiotyökalujen lisäksi mittauksissa hyödynnetään Kaitotekin Qosiumia, jonka ainutlaatuisuus piilee passiivisessa mittaustavassa. Se mittaa reaaliajassa tietoverkon todellista palvelunlaatua asiakkaan käyttämien palveluiden ja sovellusten näkökulmasta.

Mittauspalvelu on toimialariippumaton ja räätälöitävissä joustavasti erilaisiin ympäristöihin sekä asiakastarpeisiin. Kokonaisvaltaisessa ratkaisussa kartoitetaan asiakkaan mittaustarve, tunnistetaan tarvittavat testitapaukset ja räätälöidään toteutus, jonka jälkeen mittaustulokset analysoidaan ja raportoidaan asiakkaalle. Ajomittauksiin on käytettävissä pakettiauto, johon on asennettu kiskopyörät raideliikennöintiä varten. Käytössä on myös siirrettävä mittausyksikkö asiakkaan ympäristössä tai kulkuneuvossa tapahtuvia mittauksia varten. Mittausten avulla asiakkaat saavat muun muassa dataa verkkojen kuuluvuudesta ja laadusta sekä ymmärryksen verkkojen suorituskyvystä ja luotettavuudesta kriittisissä tietoliikennejärjestelmissä. Qosium voidaan asentaa myös olemassa oleviin laitteisiin ja sen avulla päästään käsiksi asiakasympäristön oikeaan sovellusliikenteeseen. Tällöin saadaan täsmällinen ymmärrys asiakkaan todellisesta palvelukokemuksesta sen sijaan, että verkkoa rasitettaisiin keinotekoisella liikenteellä.

Proxionin mittauspalvelu on jo toteuttanut Digirata-hankkeelle Suomen rautatieverkon (n. 6000 km) radioverkon mittauksen, jossa tarkasteltiin nykyisten verkkojen toimintavarmuutta ja selvitettiin valmiuksia kaupallisten matkapuhelinverkkojen hyödyntämiseen junien liikenteenohjauksen tarpeisiin. Tulevaisuudessa junien kulunvalvontajärjestelmä tulee hyödyntämään 5G-pohjaisia tiedonsiirtoratkaisuja.

Kaupunkiliikenne Oy tutkii pilottiprojektina mobiiliverkon soveltuvuutta junajärjestelmien käyttöön. Proxion mittaa Kaupunkiliikenteen toimeksiannosta Roihupellon metrovarikon testiradalle toteutettavan mobiiliverkon suorituskyvyn ja laadun.

Lisätietoja: https://www.kaitotek.com/fi/qosium, www.5glab.fi

Lisätietoja

Esa Piri
Tuotehallintajohtaja
Kaitotek Oy
esa.piri@kaitotek.fi
040 501 7358