Duoraitioliikenne

Liikennejärjestelmän suunnittelu ja kehittäminen

Proxionilla aloitti kesän korvalla uusi liikennejärjestelmätyön asiantuntija Marko Tanttu tiimipäällikkönä. Markon tulon myötä taloon tuli lähes 20 vuoden kokemus maakuntaliiton eri tehtävistä aina edunvalvonnasta maakuntakaavoitukseen. Liikennejärjestelmä on kulkenut Markon rinnalla siis lähes koko työuran aikana. Marko avasi hieman ajatuksiaan liikennejärjestelmästä, sen kehittämisestä ja rooleista, joissa me Proxionilla voimme olla asiakkaidemme apuna.

P.s. Huomasithan, että haemme juuri nyt liikennejärjestelmäasiantuntijaa Tantun avuksi?

Liikennejärjestelmä

Kestävä, turvallinen ja toimiva liikennejärjestelmä vastaa ihmisten ja elinkeinoelämän liikkumis- ja kuljetustarpeisiin sekä tukee alueiden ja koko maan elinvoimaisuutta. Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja työn kulmakiviä ovat jatkuvuus ja toimijoiden vuorovaikutus sekä yhteistyö.  Tarjoamme monipuolisesti asiantuntijapalveluita liikennejärjestelmän kehittämisen tueksi strategisesta suunnittelusta kehittämishankkeiden toteuttamiseen sekä sidosryhmätyöskentelyyn.

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaan liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Strategisen tason suunnittelun tarkoituksena on sovittaa yhteen erilaisia liikennejärjestelmää koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä. Käytännössä lain tarkoittama yhteistyöhön perustuva suunnittelu on nykyään järjestetty alueellisten liikennejärjestelmätyöryhmien kautta (Lähde: Väylävirasto).

Strateginen liikennejärjestelmäsuunnittelu

Strategista liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään eri aluetasoilla. Strategia voi käsitellä koko liikennejärjestelmää, yksittäistä liikennemuotoa tai -palvelua. Riippumatta strategian aluetasosta, perustuu se alueen toimijoiden yhteiseen näkemykseen nykyisestä toimintaympäristöstä sekä tavoiteltavasta kehityksestä ja visiosta. Palvelumme kattavat strategisen liikennejärjestelmäsuunnittelun eri aluetasoilla sekä liikennemuotokohtaiset visio- ja strategiatyöt.

Liikennemuotokohtaiset kehittämissuunnitelmat

Liikennemuotokohtaiset kehittämissuunnitelmat täsmentävät strategisen suunnittelun tavoitteitta ja konkretisoivat tavoitteet toimenpiteiksi. Osaamisemme raideliikenteen suunnittelussa tunnistetaan jo laajalti ja edistämme myös muita kestäviä kulkutapoja.

Asiantuntijatuki jatkuvaan liikennejärjestelmätyöhön ja kehittämishankkeisiin

Strategiat ja kehittämissuunnitelmat toteutuvat aktiivisen ja jatkuvan liikennejärjestelmätyön sekä kehittämishankkeiden kautta. Tarjoamme asiantuntija-apua ja tukea jatkuvaan liikennejärjestelmätyöhön sekä kehittämishankkeiden suunnitteluun ja läpivientiin.

Edunvalvonta ja liikennehankkeiden perusteluaineistot

Aina hyvään hankkeeseen ei ole helppoa saada mukaan tarvittavia yhteistyökumppaneita ja resursseja. Tällöin tarvitaan tietoon pohjautuvaan edunvalvonta- ja perusteluaineistoa sidosryhmien ja resursseista päättävien sitouttamiseksi hankkeeseen. Asiantuntijamme auttavat perustelujen ja uusien näkökohtien esiin nostamisessa sekä perusteluaineistojen laadinnassa.

Liikennejärjestelmätyön taustaselvitykset

Hyvä päätöksenteko ja suunnittelu perustuvat tutkittuun tietoon. Liikennejärjestelmä ei toimi irrallaan muusta yhteiskunnasta vaan mm. maankäytössä ja muut toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat liikennejärjestelmään ja toisaalta liikennejärjestelmän kehittyminen vaikuttaa yhteiskunnan toimivuuteen. Teemme tausta- ja tarveselvityksiä liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämisen tueksi.

Marko tuo mukanaan 18 vuoden kokemuksen maakuntaliitoista Itä-Suomessa, josta pääsevät nyt hyötymään kaikki Suomen maakunnat ja kaupungit

Katriina Viljanen, Liikennesuunnittelun ryhmäpäällikkö

Kysy lisää