Lauri Aarnio, Rautatieteknologiat-yksikön johtaja

Olen rakennustekniikan diplomi-insinööri ja työskennellyt ennen Proxioniin tuloa aivan eri alalla
tienrakennushommissa. Proxionista minulle vinkkasi täällä työskennellyt kaverini. Häneltä kuulin
perusasioita yrityksestä ja sen historiasta, mutta siinä kaikki. Rautatieala on Suomessa aikamoinen
kummajainen siinä mielessä, ettei sitä voi opiskella missään. Osaaminen karttuu vasta töissä.
Aloitin Proxionissa vuonna 2016 turvalaitesuunnittelijana. Minulle on luonnollista kehittää
reippaasti omaa osaamistani ja niinpä etenin pikkuhiljaa projektipäälliköksi. Vähitellen aloin tehdä
yleiseurooppalaiseen junien kulunvalvontajärjestelmään ERTMS:ään liittyviä selvitystöitä. Vuoden
2021 alusta työskentelin ERTMS-järjestelmäsuunnittelun tiimi- ja ryhmäpäällikkönä. Tiimimme keskittyi
ERTMS:n suunnitteluun ja määrittelyyn Suomessa. ERTMS-järjestelmä korvaa Suomen kansallisen
junien kulunvalvontajärjestelmän seuraavien vuosikymmenien aikana. Työssäni innostavinta oli se,
että kaikki, mitä tällä hetkellä teemme, liittyy johonkin uuteen ja pääsemme mukaan strategisen
tason suunnitteluun.

Kehitys- ja urapolkuni on jatkunut vauhdikkaana ja vuoden 2023 alusta otin vastaan Rautatieteknologiat-yksikön johtajan vastuun. Siirtymä oli itselleni luontainen, sillä saan jatkaa työskentelyä tulevaisuuden raideteknologioiden parissa keskittyen kuitenkin voimakkaammin uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja luomiseen yksikölleni ja koko Proxionille.

Proxion on osoittautunut äärimmäisen hyväksi työpaikaksi. Parasta ovat työkaverit. Vielä ei ole
tullut vastaan ongelmia tai haasteita, jotka johtuisivat ihmisistä.
Itselleni on hyvin tärkeää se, että työpaikka antaa mahdollisuuden kehittymiseen ja eteenpäin
menemiseen. Olen aina ollut aina sitä mieltä, että tekemällä oppii parhaiten ja juuri niin on käynyt,
kun olen päässyt vastuullisempiin ja hankalampiin paikkoihin. On hienoa, että täällä pystyy
vaikuttamaan paljon siihen, mitä oma työnkuva on ja mitä sen haluaa tulevaisuudessa olevan.
Proxionilla saa sekä vapautta että vastuuta. Työnantaja luottaa tekijöihin. Jos teet työsi hyvin, työn
tekeminen on varsin vapaata. Keskellä päivää voi käydä punttisalilla, jos ei ole palavereita.
Tällaisen modernin työkulttuurin jälkeen olisi vaikeaa enää palata 8–16-kellokorttihommaan.
Proxion on houkutteleva työpaikka useille eri alojen ammattilaisille, joille on yhteistä into ja oikea
asenne. Koska näitä asioita ei voi oppia koulussa, pitää olla uskallusta ja halua kysyä ja ottaa selvää.
Jos pääsee täällä hommiin ja hoitaa ne hyvin, on varma, että jatkoa seuraa.

Olisi vaikeaa enää palata 8–16-kellokorttihommaan

Lauri Aarnio, Rautatieteknologiat -yksikön johtaja