Proxion ja XAMK yhteistyöhön

Proxion tuottaa Suomen oloissa ainutlaatuisen koulutuskokonaisuuden yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin kanssa. Täysin uudenlainen rautatiealan koulutuskokonaisuus käynnistyy marraskuussa 2020. Opiskelijaksi voi hakeutua kuka tahansa alasta kiinnostunut avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Yhteistyömme kautta syntyy Suomen oloissa täysin ainutlaatuinen koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa opiskelijoille näköalapaikan rautatiealalle. Raidealan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät ja toivomme löytävämme koulutusyhteistyön kautta myös lisää ammattilaisia osaksi omaa asiantuntijajoukkoamme, kertoo Proxionin toimitusjohtaja Timo Savolainen.

Yhteensä 30 opintopisteen koulutus rakentuu kolmesta osasta. Ensimmäisenä on tarjolla 10 opintopisteen kokonaisuus, jossa opiskelijat perehtyvät ratatekniseen toimintaympäristöön. Opiskelu tapahtuu verkossa.

– Nykyaikaisin menetelmin toteutettava koulutuskokonaisuus mahdollistaa opiskelun joustavasti. Raidealaa ei tässä mittakaavassa ole aikaisemmin AMK-tasolla opetettu, joten odotukset koulutukselle ovat suuret, toteaa Proxionin koulutusliiketoiminnasta vastaava Vesa Korpi.

Xamkissa insinööriksi (AMK) opiskeleville koulutus voidaan lukea hyväksi tutkintoon. Kokonaisuus täydentää hyvin esimerkiksi sähkötekniikan opintoja.

Uusi rautatiealan koulutus on yksi tapa tuoda uusia osaajia tekniikan alalle. Tekniikassa on paljon työpaikkoja, mutta liian vähän osaajia.

Alalle voisi päästä kiinnittymään nopeastikin, mikäli tarjolla olisi nopeasti ja helposti saatavilla olevaa koulutusta. Sitä joustavampaa väylää opintoihin ja alalle tässä pyrimme kehittämään, Xamkin tekniikan koulutusalajohtaja Mika Ruponen summaa.

 

Lisätietoja: