Proxionin henkilöstörahasto tukee asiantuntijoiden palkitsemista

Asiantuntijaorganisaatiossa tekijöiden tasapuolinen ja kannustava palkitseminen on tunnetusti tärkeää. Proxionilla on aina pidetty tärkeänä sitä, että jokainen timanttinen taistelija pääsee nauttimaan yhdessä saavutetun menestyksen tuloksista ja saa arvostusta tekemästään työstä.

”Meillä on käytössä erilaisia henkilökohtaisia pikapalkkioita sekä projektipalkkioita. Halusimme tuoda sen rinnalle vielä jotakin uutta, joka hyödyttää asiantuntijoitamme pitkällä tähtäimellä ja sitouttaa porukkaamme entistäkin tehokkaammin”, kertoo Proxionin toimitusjohtaja Timo Savolainen. ”Olemmekin tänä vuonna perustaneet henkilöstörahaston yhteistyössä Mandatum Lifen kanssa ja tämä palkitsemisen tapa on saanut osaajiltamme jo tässä vaiheessa todella hyvää palautetta.”

Proxionin henkilöstörahaston jäseniä ovat kaikki Proxionin työntekijät. Rahaston avulla jokainen proxionilainen saa mahdollisuuden säästää joustavasti omaan elämäntilanteeseensa sopivaan säästökohteeseen. Rahaston kautta palkkiot on mahdollista saada huomattavasti suurempina kuin käteismaksuna maksettuna – palkkioista ei nimittäin tarvitse maksaa rahastoon siirrettäessä henkilösivukuluja eikä veroja.

Proxionin henkilöstö valitsi keskuudestaan edustajat rahaston hallitukseen. Hallituksen kokoonpanoon kuuluu kaksi työntekijöiden edustajaa ja yksi työnantajan edustaja.

”Henkilöstörahasto on hyvä tapa palkita työntekijöitä hyvästä tuloksesta. Samalla saa myös helpon ja työntekijälle kuluttoman mahdollisuuden lisätä varojen tuottoa sijoittamalla tulospalkkio. Kokonaisuudessaan tämä on helppo tapa aloittaa sijoittaminen turvallisesti”, kertoo Proxionin henkilöstörahaston puheenjohtajana toimiva Katriina Pietilä. ”Omasta näkökulmasta rahasto helpottaa omien varojen hajautusta ja antaa myös turvaa pahan päivän varalle. Henkilökohtainen rahasto-osuus jakautuu sidottuun ja nostettavaan osuuteen ja oman halun mukaan saa rahastosta myös nosto-osan lunastettua käyttöön”, summaa Katriina.