Haltijuuden tukipalvelut Kokkolan teollisuuspuistossa

Radan haltijuuspalvelut Raideliikenneturvallisuus Riskienhallinta

Proxion ja KIP Service Oy ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Proxion tuottaa jatkossa Haltijuuden tukipalveluita KIP Servicen hallinnoimille yksityisraiteille Kokkola Industrial Parkin alueella. Yhteistyö takaa turvallisen, laadukkaan ja asiantuntevan tuen alueelle, jolle on sijoittunut 19 teollisuuslaitosta ja yli 60 palveluyritystä. Yhteistyöllä halutaan varmistaa jatkossakin alueella työskentelevien yli 2 300 henkilön turvallinen liikkuminen.

Kokkola Industrial Park – KIP on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi, jossa toimii useita kemian- ja metallienjalostusteollisuuden huippuyrityksiä. Alueelle on kasvanut kemianalan vahva klusteri ja globaalien yrityksien joukko. Osaaminen näkyy sekä teollisuusalueen prosessiosaamisessa että koulutuksen ja korkeatasoisen tutkimuksen keskittymänä.

– Kokkolan suurteollisuusalue on 700 hehtaarin kokoinen alue, eli lähes 1 000 jalkapallokentän kokoinen teollisuusalue, kertoo KIP Servicen toimitusjohtaja Olli-Matti Airiola. Alueelle mahtuu useita toimijoita, alueen palvelutarjonta on laadukasta ja monipuolista. KIP:n alueella kaikki on valmiina: hyvät tiet, rautatiet, toimitilat, tonttimaat, putkisillat, kuituliittymät, viemäröinti sekä runsas valikoima teollisuuden tarvitsemia muita palveluita ja hyödykkeitä merivedestä rikkihappoon ja vetyyn.

KIP Service on teollisuuden strateginen kumppani, joka luo suurteollisuudelle toimintaympäristön ja kumppanuusverkoston tarjoten hyödykkeitä, palveluja ja ratkaisuja, jotka lisäävät alueen toimijoiden onnistumista, kilpailukykyä ja toimintavarmuutta.

Haltijuuden tukipalvelu kokoaa Proxionin laaja-alaisen osaamisen turvallisesta raideliikenteestä, turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, ohjeista ja vaatimuksista asiakkaan käyttöön. Tavoitteena on, että asiakas voi ulkoistaa huolensa rataverkon kunnosta, ylläpidosta ja turvallisuusvaatimusten ylittämisestä Proxionille ja varmistua siitä, että liikkuminen rataverkon läheisyydessä on turvallista.

Tilaaja: KIP Service Oy Toteutusajankohta: 2022 Sijainti: Kokkola