Turun tunnin junan (nyk. Länsirata Oy) Salo–Kupittaa -välin liikennetekninen selvitys

Simuloinnit ja aikataulusuunnittelu

Länsirata (ent. Turun tunnin juna) suunnittelee uutta ratayhteyttä Helsingin ja Turun välille. Kokonaisuuteen sisältyy kokonaan uusi oikorata Espoon ja Salon välillä sekä nykyisen rantaradan nopeudennosto ja kaksoisraiteistaminen Salon ja Turun (Kupittaan) välillä. Jälkimmäiselle välille on suunniteltu neljää rataoikaisua.

Työssä tarkasteltiin LUKS-simulointiohjelmistolla suunniteltujen rataoikaisujen vaikutuksia junien matka-aikoihin. Lisäksi tarkasteltiin aikataulurakenteen näkökulmasta mahdollisuutta jättää jotkin rataoikaisut toteuttamatta. Myös lähijunaliikenteen mahdollisuuksia yhteysvälillä tarkasteltiin. Tämän jälkeen arvioitiin myös, voisiko joitakin osuuksia radasta toteuttaa yksiraiteisena kustannussäästöjen saavuttamiseksi.

Selvityksen perusteella rataoikaisuista kolme on tarpeellisia, mutta yksi voidaan jättää toteuttamatta. Tiettyjä osia rataosuudesta olisi mahdollista toteuttaa yksiraiteisina. Se kuitenkin lisää rajoitteita sekä lähi- että kaukoliikenteelle. Työn tilasi Länsirata Oy (ent. Turun Tunnin juna Oy).

Tilaaja: Länsirata Oy Toteutusajankohta: 2023 Sijainti: Salo ja Turku

Tarjoamamme palvelut