Pieksämäen älykäs asemanseutu

Matkustajainformaatio- ja telematiikkasuunnittelu Mittauspalvelut Tie-, katu- ja aluesuunnittelu Valvontateknologiasuunnittelu Ympäristösuunnittelu

Pieksämäellä parannetaan asemanseudun toiminnallisuutta, viihtyvyyttä ja liikkumisratkaisuja monen eri hankkeen turvin. Proxion on ollut mukana toteuttamassa Pieksämäen älykkään liikkumisen kehittämishankkeessa useita eri ratkaisuja asemaseudulle, jossa parannetaan turvallisuutta, esteettömyyttä ja kevyenliikenteen edellytyksiä.

Älykkään liikkumisen kehityshankkeen tavoitteena on ollut kehittää matkakeskusta vähähiilisen liikkumisen keskukseksi niin, että se yhdistää eri liikennemuodot toisiinsa ja lisää kestävien liikkumismuotojen käyttöä hyödyntäen uusia älykkään liikkumisen ratkaisuja. Aseman seudulla on käynnissä samaan aikaan useita hankkeita: Pieksämäen kaupunki uusii asemantunnelin ja Väylävirasto peruskorjaa asema-alueen laiturit.

Koko asemakeskus ja asematunneli suunnitteltiin esteettömäksi, jotta rautatieliikenne on kaikkien saavutettavissa. Esteettömyyden osalta uusittu asematunneli on varustettu mm. älykkäillä äänimajakatoilla, joiden avulla näkövammaisille mahdollistetaan ääneen puhuttu opastus koko aseman alueella liikkumiseen.

Proxion suunnitteli ja toteutti aseman odotustilaan lipuntarkastussovelluksen, jonka avulla varmistetaan, että odotustilaan tilaan pääsee ainoastaan voimassa olevan matkalipun avulla.

Tilaaja: Väylävirasto ja Pieksämäen kaupunki Toteutusajankohta: 2023 Sijainti: Pieksämäki