Haltijuuden tukipalvelut Kokkolan teollisuuspuistossa

Mittauspalvelut

Proxion tuotti mobiiliverkkojen mittauspalvelun julkisten operaattorien verkkojen soveltuvuudesta ja kyvykkyydestä toimia Digirata-hankkeella edistettävän uuden yleiseurooppalaisen liikenteenhallintajärjestelmän mobiiliverkkona. Proxionin mittauspalvelut mittasivat ja analysoivat koko Suomen 6 000 kilometrin mittaisen julkisen rataverkon.

Fintraffic Raide Oy:n kilpailutuksessa etsittiin toimijaa mittamaan koko Väyläviraston hallinnoima julkinen rataverkko, yhteensä lähes 6 000 kilometriä, vuoden 2022 aikana. Proxionin raideliikenteen digipalveluiden edelläkävijyys radioverkon liikkuvan mittauspalvelun tuottamisessa varmisti kilpailun voiton yritykselle.

– Vanhat radioverkkopohjaiset järjestelmät ovat pohjautuneet perinteisiin GSM-verkkoihin. Mittauspalvelumme avulla mittaamme ja haemme varmistusta, että julkisten operaattorien, kuten Elisan, DNA:n ja Telian mobiiliverkot soveltuvat uuden yleiseurooppalaisen liikenteenohjausjärjestelmän, ERTMS:n, tiedonsiirtoon, avaa sopimuksen taustoja Kimmo Kolehmainen, Käyttöönotto- ja mittauspalveluiden yksikönpäällikkö.

Fintrafficin ja Väyläviraston Digirata-allianssihankkeen yhdeksi tavoitteeksi on asetettu, että ERTMS-järjestelmä voidaan toteuttaa julkisten operaattorien mobiiliverkkojen varaan, eikä järjestelmää varten tarvitse rakentaa omaa 4G/5G/6G-verkkoa. Toteutustapa poikkeaa muista Euroopan maissa, joissa järjestelmää varten ollaan rakentamassa erillistä radioverkkoa.

Tilaaja: Fintraffic Raide Oy ja Digirata-hanke Toteutusajankohta: 2022 Sijainti: Suomi

Tarjoamamme palvelut