Iisalmi–Kontiomäki hankearviointi

Liikennesuunnittelu

Iisalmi–Kontiomäki-rataosuus palvelee sekä matkustaja- että tavaraliikennettä. Matkustajaliikenteessä tärkeimpiä ovat rautatieyhteydet Kajaanista etelään, mutta rataa pitkin kulkee junavuoroja Savon radalta aina Ouluun saakka. Tavaraliikenteessä keskeisiä ovat mm. raakapuujunat ja Terrafamen Talvivaaran kaivoksen kuljetukset.

Työssä tarkasteltiin tarveselvityksen kaltaisesti radan ongelmia ja kehittämistarpeita. Näitä olivat esimerkiksi radan rakenteiden kunto, puutteelliset kohtauspaikat sekä liikennepaikkojen laiturien laatu. Toimenpiteistä kasattiin yksi peruskorjausvaihtoehto ja kolme kehittämisvaihtoehtoa. Kehittämisvaihtoehdot kattoivat mm. uusien liikennepaikkojen toteuttamista sekä raakapuun kuormauksen keskittämistä uuteen Iisalmelle toteutettavaan kuormauspaikkaan. Näiden vaihtoehtojen yhteiskuntataloudellista kannattavuutta tarkasteltiin laatimalla hyöty-kustannuslaskelmat. Työssä on suunniteltu myös esisuunnitelmatasolla Iisalmen uuden raakapuun kuormauspaikan vaihtoehtoisia sijainteja ja Iisalmen raiteiden pidentämistä.

Työn lopputuloksena rataosuuden peruskorjausta olisi yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden näkökulmasta kannattavaa lykätä. Se voi kuitenkin asettaa radan käytölle tilapäisiä rajoitteita ja kunnossapitokulujen nousuun liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Yksikään kehittämisvaihtoehto ei näyttäytynyt yhteiskuntataloudellisesti kannattavana. Peruskorjaus ja uusia liikennepaikkoja on kuitenkin syytä toteuttaa radan toimintakyvyn takaamiseksi. Työn tilasi Väylävirasto.

Kuva: Aki Korkeamaa

Tilaaja: Väylävirasto Toteutusajankohta: 2023 Sijainti: Iisalmi

Tarjoamamme palvelut

Simuloinnit ja aikataulusuunnittelu