Turun VAK-ratapihan siirron esiselvitys

Liikennesuunnittelu Raideliikenneturvallisuus Ratasuunnittelu Ympäristösuunnittelu

Turku on yksi Suomen kahdestatoista nimetystä vaarallisten aineiden kuljetuksen (VAK) ratapihoista. Siksi ratapihalla saa seisottaa vaunuja, jotka sisältävät vaarallisia aineita, jotka voivat olla esimerkiksi palavia tai syövyttäviä. Nykyinen VAK-ratapiha sijaitsee keskeisellä paikalla Turun keskustan ja Logomon välissä. Kaupungilla on myös maankäytön tehostamissuunnitelmia ratapihan läheisyydessä. Näistä syistä on todettu tarpeelliseksi selvittää mahdollisuutta siirtää VAK-ratapiha uuteen sijaintiin kauemmaksi keskustasta.

Esiselvityksessä tarkasteltiin kaikkiaan kahdeksaa vaihtoehtoista sijaintia uudelle korvaavalle VAK-ratapihalle. Kohteista arvioitiin niiden soveltuvuutta mm. kaavoituksen, maaperän, ratatekniikan ja liikenteen osalta. Työssä arvioitiin mahdollisen siirron vaikutuksia mm. ympäristöön ja turvallisuuteen, sekä laadittiin alustavat kustannusarviot ja esisuunnitelmapiirrokset potentiaalisille sijainneille.

Työssä potentiaalisimmiksi sijainneiksi todettiin Saramäki ja Muhkuri. Näiden vaihtoehtojen välillä suositeltiin tehtävän jatkotarkasteluja. Työn tilasivat Väylävirasto ja Turun kaupunki.

Kuva: Aapo Halminen

Tilaaja: Väylävirasto ja Turun kaupunki Toteutusajankohta: 2023 Sijainti: Turku