Ajankohtaista, Etusivu

Kohti turvallisempaa vesihuoltoa: Kyberturvallisuus

Proxion tarjoaa vesihuoltolaitoksille räätälöityjä kyberturvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijapalveluita. Digitalisaation myötä kriittinen infrastruktuuri on alttiina yhä monimuotoisemmille tieto- ja kyberturvallisuuden uhille. Tämän myötä myös säädöskehys kyberturvallisuuden osalta tiukentuu, esimerkiksi NIS2-direktiivin myötä. NIS2 on EU-tason kyberturvallisuusdirektiivi, joka asettaa korkeita standardeja erityisesti kriittisille infrastruktuureille, kuten vesihuoltolaitoksien tieto- ja kyberturvallisuudelle. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa kyberturvallisuuden korkea taso kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. NIS2-direktiivi korvaa aiemman NIS1-verkko-…

Lue lisää

Blogi, Etusivu

Tieto- ja kyberturvallisuuden palvelumme Proxionilla

Tieto- ja kyberturvallisuudesta huolehtiminen, mukaan lukien tarvittavien prosessien ja käytäntöjen määrittäminen on tärkeää ja oleellinen osa jokaisen organisaation toimintaa. Organisaaton jatkuvuuden kannalta on keskeistä, että tietoturvasta on huolehdittu. Tämän laiminlyöminen voi pahimmillaan aiheuttaa suurtakin vahinkoa organisaation toiminnalle. Väärinkäytökset, vahingot ja onnettomuudet voivat liittyä hallintoon, fyysisiin toimitiloihin, henkilöstöön, tietoaineistoihin, ohjelmistoihin ja laitteistoihin. Tietoturvasta on parempi huolehtia ennalta, sillä sattuneet vahingot ovat…

Lue lisää

Ajankohtaista, Etusivu

Jaakko Ritola Proxionille vastaamaan turvallisuudesta

Jaakko Ritola on valittu Proxionille Security Advisoriksi. Ritola aloittaa tehtävässään 1.4. Koulutukseltaan Ritola on yleisesikuntaupseeri ja tekniikan ylioppilas, ja hänellä on pitkä historia erilaisista julkisen hallinnon turvallisuustehtävistä niin sisäisen kuin ulkoisenkin turvallisuuden parista. Proxionille Ritola siirtyy Kuusamon kaupungin turvallisuusjohtajan tehtävistä. Sitä ennen hän palveli yli 30 vuoden ajan eri tehtävissä Rajavartiolaitoksella, jossa työt painottuivat rajaturvallisuustehtävien lisäksi tiedonhallintaan, tietohallintoon, tieto- ja…

Lue lisää