Ajankohtaista, Etusivu

Riina Tapionlinna asiakkuuspäälliköksi Proxionille

Joulukuussa Proxion sai joukkoonsa uuden asiakkuuspäällikön, kun Riina Tapionlinna siirtyi taloon leasingrahoituksen parista. Asiakkuuspäällikön tehtävään kuuluu mm. yksityisraiteen ja teollisuuden nykyisistä asiakkuuksista huolehtiminen sekä uusien asiakkuuksien etsiminen ja kontaktointi. Työtä toteutetaan yli liiketoimintarajojen.

Ajankohtaista, Etusivu

Proxion konsultoimaan turvalaitejärjestelmäuudistusta Liettuan rautateille

Proxion on voittanut LTG Infran kilpailutuksen konsultointipalveluista Liettuan rautatiejärjestelmän turvalaitejärjestelmien uudistamista varten. Kyseessä on jatkumo vastaavanlaiselle projektille, jonka Proxion toteutti hiljattain Eestissä. Projekti on käynnistynyt 2.1.2023, ja sen toteutusvaihe kestää arviolta 1,5 vuotta. Työ sisältää suunnittelua sekä asetinlaitemääritysten ja hankinta-asiakirjojen laatimista, jotta LTG pystyy kilpailuttamaan Liettuan rautateille uuden turvalaitejärjestelmähankinnan. Projektin myötä Proxion saa entistä vahvempaa jalansijaa Baltian rautatiemarkkinassa. – Miljoonien…

Lue lisää

Ajankohtaista, Etusivu

Proxion ja Ubigu kehittämään kansallista väylätiedon hallintaa

Proxion on valittu yhdessä Ubigun kanssa Väyläviraston Tie- ja Projektivelhon jatkokehittämisen asiantuntijatuen kumppaniksi. Viidestä osa-alueesta koostuva Tie- ja Projektivelhon kehittäminen on laaja, verkostomaisessa yhteistyössä toteutettava hankekokonaisuus. Asiantuntijatuki kattaa yhden vuonna 2022 toteutetun hankinnan osa-alueista. Proxionin uusien liiketoimintojen johtaja Anssi Krooks kertoo, että kyseessä on yritykselle aivan uudenlainen avaus. – Ubigulla kokemus väylätiedon tiedonhallinnan kehittämisestä ulottuu pitkälle, kun taas Proxionin tekijöille…

Lue lisää

Ajankohtaista, Etusivu

Proxion selvittää raideleveyden muutoksen mahdollisia vaikutuksia Liikenne- ja viestintäministeriölle

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt työn raideleveysselvityksen tekemisestä Suomessa. Selvitys toteutetaan yhteistyössä Väyläviraston kanssa, ja sen tuottajaksi on valittu Proxion Plan Oy, joka toimii työssä pääkonsulttina. Lisäksi mukana on asiantuntijoita Destia Oy:lta ja Ubigu Oy:lta. Varsinainen työ on alkanut marraskuun alussa, ja sen tavoitteena on selvittää Suomen raideleveyteen liittyviä tulevaisuuden vaihtoehtoja sekä niiden hyötyjä ja haittoja. Selvitykseen kuuluu myös jatkoselvitystarpeiden…

Lue lisää

Ajankohtaista, EtusivuTagged , , , ,

Sähköautojen latauspaikkakartoituksilla riippumatonta varmuutta päätöksentekoon

Proxionin johtava asiantuntija Arto Soinela avaa artikkelissamme, miksi taloyhtiöiden on hyvä käyttää asiantuntijaa sähköautojen latausratkaisuja suunnitellessa. Proxionin sähkösuunnittelun ja energian asiantuntijapalvelut tarjoavat järjestelmä- ja toimittajariippumattomia latausratkaisukartoituksia, joiden laadinnassa hyödynnetään Proxionin laaja-alainen sähkösuunnittelun osaaminen sekä kokemus erilaisten kiinteistö- ja infraratkaisujen suunnittelusta. Jokainen taloyhtiö ja sen tarve on yksilöllinen Sähköautojen latauspaikkoja kartoittaessa tulee huomioida taloyhtiöiden yksilölliset tarpeet. Kartoitukset aloitetaan kohdekäynnillä, missä tulee perehtyä kiinteistön…

Lue lisää

Ajankohtaista, Etusivu

Täältä tulee raitiotie- ja TKA-suunnittelu!

Lokakuussa Proxionin suunnittelupalvelut saivat vahvistusta, kun Mika Kaukoranta aloitti raitiotiesuunnittelun ja tie-, katu- ja aluetekniikan (TKA) ryhmäpäällikkönä. Kyseessä on Proxionille uusi suunnittelun osa-alue, jolla tavoitellaan uutta markkinaa ja täydennetään nykypalveluita. Samalla pyritään vahvistamaan jalansijaa liikenneinfran suunnittelupalveluissa. Kaukoranta on saanut ensikosketuksen suunnittelutyöhön Ramboll Finland Oy:lla, josta hän siirtyi ensin projektipäällikön ja myöhemmin ryhmäpäällikön tehtäviin entisen VR Track Oy:n, nykyisen NRC Group…

Lue lisää

Ajankohtaista, Blogi, Etusivu

Kyberturvallisuus on yhteinen asia

Kyberturvallisuuskeskuksen Kybersää Heinäkuulta 2022 koostaa muun muassa Suomea ja suomalaisia toimijoita kohtaavia kyberuhkia. Pidemmän aikavälin ilmiöissä on tunnistettu muun muassa kyberturvallisuusosaamisen puute Suomessa. Vuoden 2020 digibarometrissa selvitettiin osaamisvajetta, joka onkin noussut merkittäväksi puutteeksi koko maassa ja kaikilla toimialoilla. Huomiota kyberturvallisuuteen on kiinnittänyt myös Suojelupoliisi kansallisen turvallisuuden katsauksessaan. Supon mukaan uhka on kasvanut niin fyysisessä kuin kyberympäristössäkin. Vaikka esimerkiksi kriittiseen infrastruktuuriin ei uskota…

Lue lisää

Ajankohtaista, Etusivu, Hanke, Referenssi

Verkkomittauksilla varmuutta kriittisten asiakassovellusten käyttöönottoon

Proxion on aloittanut uudenlaisen mittauspalvelun, jossa selvitetään pelkän radiotason suorituskyvyn lisäksi myös tietoverkon palvelunlaatu hyödyntäen Kaitotekin Qosium-järjestelmää. Palvelu on jo toteuttanut laajan Suomen rautatieverkoston mittauksen Digirata-hankkeelle ja lisää projekteja on tulossa.   Proxionin mittauspalvelut tarjoavat mittaus- ja asiantuntijapalveluita tietoliikenteen ja paikannuksen parissa. Verkkomittausten tuella voidaan testata ja innovoida uusia palveluita ja varmistaa verkkojen suorituskyky ja luotettavuus. Perinteisten radiotyökalujen lisäksi mittauksissa…

Lue lisää