Ajankohtaista, Etusivu

Kohti turvallisempaa vesihuoltoa: Kyberturvallisuus

Proxion tarjoaa vesihuoltolaitoksille räätälöityjä kyberturvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijapalveluita. Digitalisaation myötä kriittinen infrastruktuuri on alttiina yhä monimuotoisemmille tieto- ja kyberturvallisuuden uhille. Tämän myötä myös säädöskehys kyberturvallisuuden osalta tiukentuu, esimerkiksi NIS2-direktiivin myötä. NIS2 on EU-tason kyberturvallisuusdirektiivi, joka asettaa korkeita standardeja erityisesti kriittisille infrastruktuureille, kuten vesihuoltolaitoksien tieto- ja kyberturvallisuudelle. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa kyberturvallisuuden korkea taso kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. NIS2-direktiivi korvaa aiemman NIS1-verkko-…

Lue lisää

Ajankohtaista, EtusivuTagged

Digitaalisen turvallisuuden puolesta – Traficomin kybermittari

Kriittisen infrastruktuurin, kuten rautateiden, viestintäverkkojen, energian ja vesihuollon turvaaminen on elintärkeää yhteiskunnan toimivuudelle. Kyberturvallisuus on keskeinen osa sen suojaamista, sillä kyberhyökkäykset voivat aiheuttaa vakavia häiriöitä näissä järjestelmissä. Proxionin asiantuntijat auttavat tunnistamaan potentiaaliset kyberuhkat ja kehittämään tehokkaita strategioita niiden torjumiseksi, varmistaen näin kriittisen infrastruktuurin jatkuvan toiminnan.   Mikä on Kybermittari? Kybermittari on Suomen liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämä työkalu, joka auttaa…

Lue lisää

Blogi, Etusivu

Tieto- ja kyberturvallisuuden palvelumme Proxionilla

Tieto- ja kyberturvallisuudesta huolehtiminen, mukaan lukien tarvittavien prosessien ja käytäntöjen määrittäminen on tärkeää ja oleellinen osa jokaisen organisaation toimintaa. Organisaaton jatkuvuuden kannalta on keskeistä, että tietoturvasta on huolehdittu. Tämän laiminlyöminen voi pahimmillaan aiheuttaa suurtakin vahinkoa organisaation toiminnalle. Väärinkäytökset, vahingot ja onnettomuudet voivat liittyä hallintoon, fyysisiin toimitiloihin, henkilöstöön, tietoaineistoihin, ohjelmistoihin ja laitteistoihin. Tietoturvasta on parempi huolehtia ennalta, sillä sattuneet vahingot ovat…

Lue lisää