Ryhmäpäällikön tunnelmia: Opintojen ja kouluttautumisen tukeminen Proxionilla

Kouluttautumisen ja opiskelun mahdollisuus työpaikalla ovat työntekijän ja työnantajan kannalta tärkeitä asioita, jotka luovat arvoa kummallekin osapuolelle. Kouluttautuminen tukee työssä kehittymistä ja kouluttautumisen sekä opiskelun tukeminen motivoivat ja sitouttavat henkilöstöä. Kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen ovat tärkeitä arvoja myös meillä Proxionilla. Asiantuntijapalveluissa osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi, sillä toimintaympäristö, vaatimukset, menettelyt ja tekniikat muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti.

Asiantuntijatyössä yksi parhaimpia oppimisen ja osaamisen kehittämisen keinoja on työskennellä monipuolisissa projekteissa. Yksikään projekti ei meidän alallamme ole samanlainen toistensa kanssa, joten jokainen projekti on hyvä oppimisen ja kehittymisen paikka. Olen saanut itse paljon mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistani työuralla ja olen aina saanut myös tukea silloin, kun sitä olen tarvinnut – kiireenkin keskellä. Proxionilla haluamme vahvasti kasvattaa raideliikenteen pariin myös uusia osaajia ja rekrytoimme ahkerasti harjoittelijoita. Tarjoamme esimerkiksi kesätyön päätteeksi mahdollisuutta jatkaa opintojen ohella osa-aikaisella työsuhteella. Tarjoamme mielellämme myös mahdollisuuksia lopputyöaiheille – nämä pohditaan yhdessä tekijälle sopivaksi. Viime vuonna proxionilaisista  kolme vahvaa oman alansa asiantuntijaa suoritti tutkinnon työn ohessa. Sain myös itse kunnian olla mukana tässä porukassa.

Aloitin Proxionilla helmikuussa 2020 omien jatko-opintojeni loppusuoralla. Diplomityön aihe puuttui vielä silloin, mutta löysimme hyvin pian Proxionilta myös minulle mielekkään diplomityöaiheen Proxionin Autonominen Juna -kehityshankkeeseen liittyen. Aiheeksi valikoitui ”Toimitusketjun vertailumalli investointihankkeen kannattavuuden arvioinnin tukena”. Rakensin lopputyössä vertailumittariston, jonka avulla kartoitettiin Autonominen Juna -hankkeen tuomia vaikutuksia vertailtavaan kuljetusmuotoon. Lopputyön mittaristo piti sisällään investoinnin kannattavuuslaskennan, suorituskyvyn mittaamisen soveltaen SCOR-mallia sekä päästövaikutusten arviointia.

Opintojen ja kokoaikaisen työn tekeminen ei aina ole helppoa ja näin ei omallakaan kohdallani aina ollut. Projektien, esimiestyön ja diplomityön yhteensovittaminen riittävän levon kanssa oli välillä haastavaa, mutta onneksi joustoa löytyi puolin ja toisin. Sain myös ohjaajaltani Proxionin puolella hyvää tukea. Projektitiimi Autonominen Juna -hankkeen osalta oli loistava porukka, jonka hyvästä hengestä sai voimaa. Marraskuussa 2020 sain huokaista helpotuksesta, kun diplomi-insinöörin tutkintotodistus jäi käteen ja valmistuin LUT Yliopistosta tuotantotalouden diplomi-insinööriksi. Koronatilanne salli sillä hetkellä myös ihan virallisen valmistumistilaisuuden, joten ajoitus oli täydellinen.

Viime vuonna myös Mikko Rouru teki Proxionille diplomityön. Hän aloitti diplomityöntekijänä ja koki oman lopputyöprosessinsa sujumisen erinomaiseksi. Proxionilla aloittaminen meni sujuvasta ja läpi opinnäytetyön Mikko sai erinomaista tukea ohjaajiltaan sekä yliopiston että Proxionin puolelta. Mikon diplomityön aiheena oli ”Tiedonhallinnan kehittäminen kasvuyrityksessä”. Mikko haastatteli diplomityössään n. 40 Proxionin työntekijää tiedonhallinnan nykytilanteesta ja toiveista ja laati konkreettisen kehityspolun tulevista toimintamalleista. Mikko valmistui tuotantotalouden diplomi-insinööriksi kesäkuussa 2020 Oulun Yliopistosta. ”Koen että Proxion tuki minua hienosti siirtymisessä opiskelijaelämästä työelämään tarjoamalla hyvän, alaan liittyvän mielenkiintoisen lopputyöaiheen, samalla myös perehdyttäen minut jatkoa varten hyvin”, kertoi  Mikko, kun haastattelin häntä aiheeseen liittyen.

Oona Leppänen suoritti niin ikään oman ammattikorkeakoulututkintonsa viime vuonna Proxionin turvalaitesuunnittelun tiimissä. Oonan opinnäytetyön aihe löytyi myös Autonominen Juna -kehityshankkeen parista ja aiheena oli selvittää autonomisen junan liikennöintiin vaikuttavia asioita Suomen julkisella ja yksityisellä rataverkolla. Työn pääpaino oli yksityisellä rataverkolla. Proxion tuki Oonaa opiskeluaikana mallikkaasti ja ymmärrystä löytyi sekä koulun että työn puolesta, vaikka kurssien ja projektien yhteensovittaminen välillä olikin haastavaa. Oona valmistui Tampereen ammattikorkeakoulusta Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi joulukuussa 2020.”Olen ollut onnellinen siitä, että saan töihin tultuani heittää hetkeksi koulustressin nurkkaan ja ajatella jotain muuta”, kertoi Oona jutellessamme aiheesta.

Opiskelujen ja töiden yhteensovittaminen ja mahdollistaminen on tärkeä aihe ja siinä Proxion mielestäni onnistuu erinomaisesti. On hienoa, että opiskelijoilta löytyy innostusta rautatieliikenteeseen ja saamme Proxionilla olla edistämässä kouluttautumista ajankohtaisten lopputyöaiheiden ja opiskelijoiden kanssa. Kuluvana vuonna meillä onkin taas käynnissä useita lopputyöprojekteja, joista kuulemme mahdollisesti myöhemmin lisää.

– Katriina

 

Katriina Pietilä on tuotantotalouden diplomi-insinööri Lappeenranta-Lahden Teknillisestä yliopistosta ja Liikennesuunnittelun ryhmäpäällikkö.