Työ + perhe – Perheystävällisillä työelämäkäytännöillä lisää työhyvinvointia

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on laseerannut Työ + perhe – kampanjan, jonka myötä halutaan haastaa yrityksiä ja muita työnantajia etsimään ja nostamaan esiin työn ja perheen yhteensovittamista tukevia ratkaisuja jokaisen työpaikan omista lähtökohdista katsottuna. Myös me Proxionilla haluamme olla mukana EK:n kampanjassa, joka nostaa esille meille erittäin tärkeitä arvoja.

Proxionilla työelämän ja perhe-elämän välinen raja-aita on aina pyritty pitämään mahdollisimman matalalla ja siksi koimmekin Työ + Perhe -kampanjaan liittymisen tärkeäksi asiaksi. Vaativan asiantuntijatyön menestyksellinen hoitaminen vaatii tukea niin työnantajan kuin kotijoukkojenkin taholta ja Proxionilla pyritäänkin aina auttamaan asiantuntijoita toimivan työ-perhe -tasapainon löytämisessä.

”Erilaiset työntekemisen tavat ja mahdollisuus työskennellä aika- ja paikkariippumattomasti ovat meillä arkipäivää. Nämä ovat myös seikkoja, jotka vuosi vuoden jälkeen nousevat henkilöstötyytyväisyyskyselyssä kiiteltyimpien asioiden joukkoon”, kertoo Proxionin henkilöstöpäällikkö Pia Haavisto. ”Kannustamme äitejä ja isiä perhevapaiden pitoon ja lapset ovat aina tervetulleita myös toimistoillemme. Meille on tärkeää, että osaajiemme perheenjäsenet tietävät, millaisessa työympäristössä ja millaisten työkavereiden kanssa heidän isänsä tai äitinsä päivittäin aikaa viettävät.”

Myös infrasuunnittelutiimin esimiehenä toimiva Henri Lindholm arvostaa työn ja perheen välisen tasapainon toimivuutta Proxionilla. ”Työajat ovat joustavat ja meillä työntekopaikan fyysisen sijainnin suhteen ei ole ehdottomia vaatimuksia, joten esimerkiksi perhe-elämän juoksevien asioiden hoitaminen töiden lomassa onnistuu hienosti”, Henri toteaa.

Pidettyjen perhevapaiden pituudet vaihtelevat Proxionilla minimimääristä useamman vuoden mittaisiin vapaisiin. Niin sanottu pikkulapsiaika on loppujen lopuksi yllättävän lyhyt ja sekä isien että äitien kannalta erityisen ainutlaatuinen ajanjakso.  ”Uskon – ja tiedän omastakin kokemuksesta – että niin äidit kuin isätkin saavat vanhempainvapaan ajalta roppakaupalla myös työelämässä hyödynnettävissä olevia taitoja ja elämänkokemusta”, Pia toteaa ja jatkaa: ”Mielestäni on tärkeää, että äitien lisäksi myös isille annetaan mahdollisuus osallistua täysipainoisesti omien lasten hoitamiseen”. Myös Henri on samoilla linjoilla: ”Lapset ovat pieniä vain kerran ja heidän kasvamistaan on mahtava seurata ja olla siinä läsnä – on hienoa, että työnantajakin tämän ymmärtää ja antaa siihen lisää mahdollisuuksia.”

Perinteisesti perheystävällisyys mielletään omiin lapsiin ja heidän hoitoonsa liittyväksi asiaksi. Monimuotoiset työn tekemisen tavat mahdollistavat kuitenkin myös esimerkiksi omien, ikääntyvien vanhempien tukemisen ja auttamisen. ”Kun työ joustaa erilaisten perhe-elämän tarpeiden mukaan, lisääntyvät työhyvinvointi ja työssä jaksaminenkin. Tällaisesta win-win – tilanteesta hyötyy sekä työntekijä että työnantaja”, Pia summaa.

Mikäli kiinnostuit kampanjasta, löydät siitä lisätietoja osoitteesta https://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/tyo-perhe/.