Yksityisraiteiden turvallisuus taataan riskiperusteisesti

Rataverkon turvallisen hallinnan perustana on, että sitä mm. kunnossapidetään suunnitelmien mukaan, luodaan yhteiset viranomaismääräyksiin ja säädöksiin perustuvat ohjeet ja periaatteet sen käyttöä varten ja arvioidaan rataverkon turvallisuutta sekä riskejä jatkuvasti. Mikäli rataverkon kuntoa ja toiminnan turvallisuutta ei seurata, riskit kasvavat ja tästä voi aiheutua vaaraa henkilöille sekä haittaa ratainfralle ja yrityksen logistiikalle ja sitä kautta yrityksen toiminnalle. Yksityisraiteen haltijoilla ei aina ole resursseja ja osaamista rautatiejärjestelmänsä kehittämiseen. Proxionin asiantuntijat auttavat yksityisraiteiden hallinnassa.

”Riskienarvioinnin avulla pääsee kiinni tietyn rataverkon kehityskohteisiin, jonka kautta toimintaa pystyy kehittämään turvallisempaan ja hallittuun suuntaan”, kertoo turvallisuusasiantujamme Esa Heiskanen.

Proxionin tavoitteena on taata riskiperusteisesti turvallinen toiminta asiakkaan rataverkolla ja sen lähellä. Tiimimme muodostuu monipuolisesta asiantuntijayhteisöstä. Asiantuntijoidemme erityisosaaminen ja kokemus koostuu mm. turvallisuusjohtamisesta, veturinkuljettajatoiminnasta, vaihtotöistä, kalustosta, säädöksistä, riskienhallinnasta sekä vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan turvaamisesta.

Hoidamme aina työskentelyn asiakaslähtöisesti säädökset sekä määräykset tuntien ja ymmärtäen. Laadimme dokumentoinnit järjestelmällisesti sekä yksityiskohdat huomioiden.

”Unohda päivittäinen murehtiminen rataverkkosi hallintaan liittyvistä tehtävistä, anna meidän hoitaa ne puolestasi ja voit keskittyä yrityksesi ydintoimintaan”, jatkaa Heiskanen.

Palveluina yksityisraiteen haltijoille tarjoamme mm. räätälöityjä paketteja kuten turvallisuusisännöintipalvelu tai yksittäisiä toimeksiantoja kuten turvallisuudenhallintajärjestelmän päivittäminen. Tarjoamme vastaavia palveluita myös metro- ja raitioliikenteelle.

Proxion kehittää rautatiealaa sekä sen turvallisuutta. Työskentelemme läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Ota yhteyttä, niin kartoitetaan palvelutarpeesi räätälöidysti yrityksellesi/rataverkollesi.

Turvallista toimintaa asiakkaan rataverkolla

Haluamme olla mukana varmistamassa turvallista liikkumista raiteilla. Olemme asiakkaan mukana kaikessa toiminnallisuuden elinkaaren vaiheissa varmistamassa turvallisuutta ja ennakoimassa vaaroja tunnistamalla riskejä. Teemme toimeksiantona riskienhallintaa niin suunnittelun, rakentamisen kuin käytön sekä käytöstä poistamisen eri vaiheissa. Toteutamme toimeksiannot tilaajan ohjeistamien riskienarviointimenetelmien avulla.

Toteutamme asiakkaidemme toimeksiannot aina vastaamaan voimassa olevia säädöksiä. Omaamme erinomaista asiantuntemusta myös turvallisuuskulttuurista ja HOF-tekijöistä (Human and Organisational factors, inhimilliset ja organisatoriset tekijät).

Katso kaikki turvallisuuspalvelumme!

Palvelut yksityisraiteiden haltijoille

Yksityisraiteen turvallisuusisännöintipalvelu
 • Turvallisuusluvat ja ilmoitusmenettelyt
 • Turvallisuudenhallinta- ja johtamisjärjestelmien suunnittelu ja päivittäminen(RTJH/RTJJ) sekä niihin liittyvät dokumentit
 • Riskienhallintaprosessi sisältäen HOF-tekijät
 • Prosessien ja menettelyiden luonnin tai kehittämisen
 • Valvonnat ja auditoinnit
 • Henkilöstön turvallisuusperehdyttäminen verkossa tai livenä
 • Viranomaisvelvoitteissa avustamisen ja säädösseuranta
Haltijuuden tukipalvelu
 • Turvallisuusisännöintipalvelu ja rataisännöinti
 • Kaikki haltijuuteen liittyvä palveluna
Muut palvelut
 • Valmiussuunnitelmat
 • VAK-kuljetuksiin liittyvät riskienarvioinnit
 • Turvallisuusneuvonantajapalvelut (VAK/RID)
 • Pelastussuunnitelmat ja –harjoitukset

Lisätietoja

Joni Kontio
Turvallisuus ja riskienhallinta
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562