Lahti–Heinola–Mikkeli -oikoratavarauksen ajantasaisuuden arviointi

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Vuonna 2000 Etelä-Savon seutukaavaan on merkitty varaus uudelle oikoradalle välillä Lahti–Heinola–Mikkeli. Aikoinaan tämän on ollut tarkoitus olla Lahden oikoradan seuraava vaihe. Ratayhteyttä ei kuitenkaan ole koskaan rakennettu tai suunniteltu pidemmälle. Etelä-Savon vaihemaakuntakaavan (vastaa entistä seutukaavaa) päivityksen yhteydessä on todettu tarve selvittää, säilytetäänkö varaus oikoradalle kaavassa.

Työssä on tarkasteltu itäisen Suomen rataverkon nykytilaa ja ennusteita. Niitä on verrattu poliittisiin tavoitteisiin ja nykyiseen maankäyttöön. Työssä muodostettiin kolme eri skenaarioita yhdessä sidosryhmien kanssa työpajassa. Näiden skenaarioiden vaikutuksia mm. ilmastotavoitteisiin, teollisuuden investoijien ja maankäyttöön on tarkasteltu yhdessä sidosryhmien kanssa.

Työn johtopäätöksenä on, että oikoratavarauksen säilyttäminen kaavassa on perusteltua. Työssä on kuitenkin tunnistettu tähän liittyviä jatkoselvitystarpeita, kuten linjausvaihtoehtojen tarkempaa suunnittelua ja vaikutuksien arviointia. Työn tilasi Etelä-Savon maakuntaliitto.

 

Tilaaja: Etelä-Savon maakuntaliitto Toteutusajankohta: 2023 Sijainti: Etelä-Savo ja Päijät-Häme