Ajankohtaista, Etusivu

Pieksämäelle Suomen älykkäin asemanseutu

Pieksämäellä parannetaan asemanseudun toiminnallisuutta, viihtyvyyttä ja liikkumisratkaisuja monen eri hankkeen turvin. Proxion on ollut mukana toteuttamassa Pieksämäen älykkään liikkumisen kehittämishankkeessa useita eri ratkaisuja asemaseudulle, jossa parannetaan turvallisuutta, esteettömyyttä ja kevyenliikenteen edellytyksiä. Älykkään liikkumisen kehityshankkeen tavoitteena on ollut kehittää matkakeskusta vähähiilisen liikkumisen keskukseksi niin, että se yhdistää eri liikennemuodot toisiinsa ja lisää kestävien liikkumismuotojen käyttöä hyödyntäen uusia älykkään liikkumisen ratkaisuja. Aseman…

Lue lisää

Ajankohtaista, Etusivu

Turun ja Tampereen välisen taajamajunaliikenteen kehittäminen kiinnostaa radanvarren päättäjiä

Proxion laati selvityksen Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan liittojen tilauksesta Turun ja Tampereen välisen taajamajunaliikenteen kehittämisestä. Kasvukolmion läntisen kyljen raideliikenteen taso ei riitä palvelemaan lisääntyvää asiakaskuntaa. Tampereen ja Turun välisen taajamajunaliikenteen kehittämisestä on käyty viimeisen vuoden aikana aktiivista keskustelua radanvarsikuntien, maakuntien liittojen ja ELY-keskusten, VR:n sekä Väyläviraston kesken. Tavoitteena on yhteysvälin asukkaita palvelevan taajamajunaliikenteen kehittäminen ja kuntien elinvoiman vahvistaminen. -On hienoa, että…

Lue lisää

Ajankohtaista, Etusivu

Pieksämäestä kaupunkipyöräilevä kaupunki

Pieksämäellä otettiin kaupunkipyöräilypäivänä 5.5.2023 käyttöön kaupunkipyöräjärjestelmä, jossa pyöriä on mahdollista vuokrata älypuhelinsovelluksen kautta. Proxionin asiantuntijat ja Pieksämäen kaupungin edustajat ovat yhdessä edistäneet uusien liikennepalveluiden kehittämistä, ja kaupunkipyörät ovat osa tätä EAKR-rahoitteista älykkään liikkumisen hanketta. “Kaupunkipyörät edistävät kestävää liikkumista ja toimivat kaupungille myös vetovoimatekijänä. Kaupungin imagolle tekee hyvää, että käytössä on joustavia liikennepalveluita” sanoo Marko Tanttu, hankkeen vastuusuunnittelija. Proxion vastasi kaupunkipyörien…

Lue lisää