Avoinna 8.00 – 16.00 | Hallinto ja laskutus 0207 495 400 | Koulutustiedustelut 0207 495 401info@proxion.fi

 

Proxion rekrytoi Viroon raideinfran ja raideliikenteen asiantuntijoiden osaamiskeskittymän

Suomalainen Proxion perustaa Viroon tytäryhtiön ja rekrytoi Tallinnaan yli 20 eritasoista raideinfran ja raideliikenteen osaajaa vuoden 2021 aikana. Tuleva toimitusjohtaja tulee vastaamaan yhdessä Suomen kollegoiden kanssa Viron henkilöstön rekrytointien toteutuksesta. Avoimia hakemuksia otetaan vastaan jo nyt, kertoo Proxionin henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Pia Haavisto.

“Haemme jo valmiita eri alojen huippuammattilaisia sekä uraansa aloittelevia innokkaita tekijöitä, jotka ovat kiinnostuneet työskentelemään uudessa Tallinnan yksikössämme.”

Proxion työllistää tällä hetkellä yli 100 raidealan asiantuntijaa. Yrityksen hyvä maine työnantajana on kiirinyt, mikä Haaviston mukaan näkyy selvästi rekrytointien määrässä.

“Monissa organisaatioissa asiantuntijatyö on melkoista yksin puurtamista. Meillä sen sijaan työt tehdään yhdessä toisten ammattilaisten kanssa, ja kannustamme ideoimaan ja tekemään rohkeasti uusia asioita. Yhteisöllisyydellä ja jatkuvalla työssä kehittymisellä on suuri merkitys tämän päivän asiantuntijoille.”

Uusi työntekijä saa parikseen kokeneemman perehdyttäjän, joka on hänen tukenaan niin kauan kuin työtehtävien omaksuminen vaatii. Samalla hän oppii Proxionin tavat tehdä töitä.

“Työnantajana tärkein arvomme on hyvinvoiva ja työssään jatkuvasti kehittyvä henkilöstö. Asiantuntijaorganisaatio ei ole mitään ilman osaajiaan. Siksi haluamme pitää heistä huolta kaikin keinoin”, Haavisto kiteyttää.

Tukena vahva arvopohja

Proxionin tavoite on kaksinkertaistaa raiteilla tapahtuvien kuljetusten määrä. Missio on kytköksissä ekologisiin arvoihin, mikä vaatii kykyä innovatiiviseen ajatteluun.

Annamaija Åhman, Turvalaitesuunnittelija

“Minulle on tärkeää, että voimme olla ylpeitä yrityksestämme. Haluan lukea lehdistä, että Proxion on tehnyt merkittäviä asioita. Vastustan silmitöntä ahneutta ja edellytän, että toimimme aina rehellisesti hyvämaineisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Voimme kieltäytyä asioista, jotka eivät ole meidän mielestämme jaloja tai edistä asiakkaan tarpeita. Teemme tätä työtä rakkaudesta rautateihin”, Proxionin perustaja, hallituksen puheenjohtaja Petri Puikkonen toteaa.

Arvot motivoivat myös Proxionin asiantuntijoita. Liikenteen ympäristövaikutuksiin pystyy vaikuttamaan työskentelemällä raideliikenteen edistämisen puolesta.

“Haluan lisätä sen todennäköisyyttä, että tämä maailma säilyy elinkelpoisena lapsilleni ja heidän lapsilleen. Pääsen suoraan oman työni kautta edistämään raideliikenteen kehitystä”, Proxionin turvalaitesuunnittelija Annamaija Åhman sanoo.

Kansainvälistyvä kasvuyritys pyrkii pitämään henkilöstönsä terveydellisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista niin hyvää huolta kuin mahdollista. Kattavan työterveyshuollon ja erilaisten kulttuuri- ja hyvinvointietujen lisäksi henkilöstön on esimerkiksi mahdollista käyttää Espanjassa sijaitsevaa Villa Proxion -huvilaa. Liukuva työaika taas helpottaa asiantuntijatyön ja muun elämän tasapainottamista.

Proxion tukee työn ja perheen yhteensovittamista ja joustaa erilaisissa elämäntilanteissa aina lastenhoidosta omien ikääntyvien vanhempien asioiden hoitamiseen saakka.

“Kiinnitämme erityistä huomioita työergonomiaan sekä työhön liittyvien psykososiaalisten riskien ehkäisemiseen. Esimiehiä on koulutettu hallitsemaan alaistensa kuormitusta ja kuuntelemaan hiljaisia signaaleja”, Pia Haavisto kertoo.

 

Projekteja ja onnistumisen tunteita

Proxionilla töitä tehdään yrittäjämäisesti. Jokainen voi rakentaa omaa urapolkuaan samaan suuntaan kuin omat kiinnostuksen kohteet vievät. Vapauden mukana tulee tietenkin vastuu koko tiimille yhteistyön sujumisesta ja vastavuoroisuudesta.

Mikko Saarinen, liiketoimintajohtaja

Projekteista suurin osa tulee julkisilta toimijoilta tarjouspyyntöjen kautta. Tarjouspyyntöihin vastaaminen edellyttää erittäin huolellista suunnittelua. Proxionin asiantuntijat määrittelevät tarjousten työmäärät. Hinnoittelun tuloksellinen katetavoite määritellään johdossa. Tiimit nimeävät projektihenkilöstön projekteihin, projektipäällikkö nimetään johdon ja tiimiesimiesten kesken.

Proxionin suunnittelun liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen rakentaa tarjouksen määrittelemällä edellytettävät työmäärät ja tuloksellisen tavoitetason sekä nimeää projektiin kiinnitettävät projektipäällikön ja asiantuntijat.

“Projektipäällikkö vastaa hankkeen läpiviennistä laadullisesti, aikataulullisesti ja taloudellisesti. Jos projektissa ilmenee ongelmia, päällikön kuuluu löytää niiden ratkaisemiseen tarvittavat resurssit. Minun tehtäväni on tukea esimiehiä tiukoissakin valinnoissa ja vastata suunnitteluliiketoiminnan projektisalkun hallinnasta ja ohjaamisesta.”

Saarisen hallinnoimalla suunnitteluyksiköllä on tällä hetkellä käynnissä 116 projektia, joiden arvo on yhteensä 4,5 miljoona euroa. Tämän suuruusluokan toiminnan on oltava viimeisen päälle valmisteltua.

“Projektimme etenevät mainosti. Toki yllätyksiltä ei voi koskaan välttyä, mutta autamme toisiamme tarvittaessa. Meillä on käytössä myös mokapankki, johon kirjataan avoimesti kaikenlaisia mokia mitä projekteissa voi sattua. Virheisiin suhtaudutaan sillä ajatuksella että niistä voi oppia koko organisaatio”, turvalaitesuunnittelija Annamaija Åhman kertoo.

Proxionin projektit edellyttävät usein kykyä ratkaista hyvinkin monimutkaisia ongelmia. Vaikka työ on vaativaa, se tekee asiantuntijan onnelliseksi.

“Välillä työ on kuin kokoaisi palapeliä, johon puuttuvat palaset pitää rakennella itse. Joskus sitä on ihan hukassa, mutta silloin istutaan yhdessä alas etsimään selvyyttä. Vaikka projektit nopeasti katsottuna näyttävät samankaltaisilta, jokaisessa pääsee kuitenkin ratkaisemaan ihan uusia asioita yhdessä loistavan tiimin kanssa”, Åhman kiittelee.

Tule Proxionille töihin

Haemme parhaillaan raidealan asiantuntijoita työskentelemään Tallinnan yksikössämme. tulemme vuoden 2021 alussa rekrytoimaan yli 20 eritasoista osaajaa Viron Proxioniin. Jos haluat olla mukana viemässä Proxionia koko Euroopan laajuisiin hankkeisiin, kerro jo tässä vaiheessa kiinnostuksestasi kehittää raidealaa.