Proxion turvaa kriittistä infrastruktuuria uudistuneen palvelutarjonnan avulla yhdessä asiakkaidensa kanssa

Proxion jatkaa kasvuaan tarjoten laadukasta asiantuntijuutta kaikille kriittisen infran toimijoille. Uudistuneen palvelutarjonnan myötä yhtiö palvelee raideliikennesektorin asiakkaiden lisäksi kaikkia eri väylämuotoja sekä kriittisen infran toimijoita, kuten satamia ja energiasektoria.

Proxion on kasvanut perustamisvuodestaan 2005 lähtien voimakkaasti nojaten raideliikenteen erityisosaamiseen ja asiantuntijuuteen. Viime vuosina palvelutarjontaa on kehitetty palvelemaan nykyisiä asiakassegmenttejä entistä kokonaisvaltaisemmin, minkä johdosta palvelutarjonta on laajentunut. Uudistunut Proxion nojaa vahvasti eri väylämuotojen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden lisäksi jatkossa myös turvallisuus-, koulutus- ja energia-asiantuntijapalveluihin sekä tuote- ja ohjelmistoratkaisuihin.

Laajentunut palvelutarjonta sekä uudet asiakassegmentit asettavat koko konsernin uuden tilanteen eteen, ja tämän myötä yhtiössä on tehty yhtiörakenteeseen muutoksia. Järjestelyn tavoitteena on entistä tehokkaampi ja asiakaslähtöisempi palvelu sekä asiakaskokemuksen parantaminen. Proxion on tulevaisuudessa entistä vahvemmin asiakkaan matkassa kaikissa infran elinkaaren vaiheissa.

Asiakkaillemme olemme edelleen yksi Proxion.

Kriittisen infran asiantuntija

180 + Asiantuntijaa
4 Yhtiötä
1 Proxion

Proxion-konserni

Proxion Oy säilyy edelleen konsernin emoyhtiönä ja tuottaa konsernin hallinnolliset palvelut. Proxion Oy:n omistus säilyy edelleen suomalaisten yksityishenkilöiden omistuksessa ja Proxion Oy omistaa kaikki edellä mainitut tytäryhtiöt. Proxionin toimitusjohtajana jatkaa Timo Savolainen. Savolainen on työskennellyt konsernin palveluksessa ensiksi kehitysjohtajana vuosina 2017–2019 ja tämän jälkeen toimitusjohtajan tehtävässä.

Asiakkaitamme palvellut Proxion Plan Oy jatkaa edelleen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden tuottamista tavoitteenaan merkittävä kasvu uusille toimialoille ja markkinoille. Eestin yhtiömme jatkaa Proxion Plan Estonia Oü nimellä Proxion Plan Oy:n tytäryhtiönä yhtenä tulosyksikkönä.

Yhtiön toimitusjohtajana on aloittanut Mikko Saarinen. Saarinen tuli Proxionille jo vuonna 2016 suunnittelupalveluiden liiketoimintajohtajaksi. Saarinen on tänä aikana kasvattanut suunnittelusta 100 hengen asiantuntijaorganisaation, joka on ollut mukana lähes kaikissa viime vuosien merkittävimmissä raideliikennehankkeissa.

Yhtiö tuottaa infran, sähkön, raideteknologioiden sekä liikenteen ja ympäristön suunnittelua ja suunnittelun asiantuntijapalveluita vahvalla ammattitaidolla asiakkaidemme tarpeisiin.

Proxion Pro Oy tuottaa asiantuntijapalveluita, kuten koulutus-, turvallisuus-, energia-, arviointi-, käyttöönotto- ja hyväksyntäpalveluita.​​​​​​​ Yhtiön toimitusjohtajan tehtävässä on aloittanut Antti Haapalahti. Haapalahti on pitkän linjan rata-alan ammattilainen ja toistamiseen Proxionin palkkalistoilla. Proxion osti vuonna 2015 Haapalahden perustaman CC Infra Oy:n, jonka pohjalle rakennettiin Proxionin rakennuttamiskonsultointipalvelut. Liiketoiminta myytiin myöhemmin toimivalle johdolle ja yhtiö toimii nykyään Weladon nimen alla.

Haapalahti tuli Proxionille syksyllä 2022 GRK Railin palveluksesta käynnistämään uutta energialiiketoimintaa. Hän jatkaa tätä työtä toimitusjohtajan roolissaan uudessa yhtiössä.

Proxion Tech Oy tuottaa teknologiaratkaisuja, kuten ohjelmistoja ja teknisiä järjestelmiä (mm. tasoristeys- ja varoituslaitokset), sekä niihin liittyviä palveluita, kuten ohjelmisto- ja tietojärjestelmäkehitystä. Yhtiön toimitusjohtajana on aloittanut Markus Jaatinen. Markus on kehittänyt raideliikenteen digipalveluiden liiketoimintaa Proxionilla liiketoimintajohtajana jo vuodesta 2020.

Jaatisella on taustaa sekä ohjelmisto- että tuoteliiketoiminnan kehittämisestä aiempien työnantajien palveluksessa. Proxionin tarjontaan kuuluukin nykyään mm. ProX-LX -varoituslaitostuotteet sekä ProX-Rail -tilannekuvasovellus.

Lisätietoja

Haastattelu- ja kuvamateriaalipyynnöt: viestinta@proxion.fi.