Avoinna 8.00 – 16.00 | Hallinto ja laskutus 0207 495 400 | Koulutustiedustelut 0207 495 401info@proxion.fi

 

Suunnittelu

Suunnittelu

Työssämme otamme huomioon asiakkaan toiveet ja hankkeeseen vaikuttavat seikat kokonaisvaltaisesti projektin alusta loppuun saakka. Pyrimme aina siihen, että tuotamme ympäristön, yhteiskunnan ja elinkaaren kannalta kestäviä ratkaisuja. Hyödynnämme toiminnassamme alan uusinta osaamista ja tuoreinta teknologiaa, joten pystymme takaamaan sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Teemme kokonaisvaltaista suunnittelua yhdessä laajan yhteistyöverkostomme kanssa. Tiimimme tuntee viimeisimmät kansalliset ja EU-tason määräykset sekä alan ohjeistuksen. Asiantuntijamme ovat olleet myös mukana tuottamassa useita Liikenneviraston määrittelemiä ohjeita.

Työskentelytapamme on ennakkoluuloton ja haasteita pelkäämätön. Tinkimätön osaamisemme ja innovatiivinen työotteemme mahdollistavat laadukkaan ja korkeatasoisen työnjäljen, johon vain Proxion pystyy!

Turvallisuus ja tehokkuus

Työmme on parantaa rautateiden ja muiden liikenneväylien turvallisuutta ja vähentää riskitekijöitä. Hankkeen aikana asiantuntijamme tekevät jatkuvaa riskienhallintaa, jotta lopputulos on varmasti ensiluokkainen sekä turvallinen, käytettävyyttä ja sujuvuutta unohtamatta.

Turvalaitteet ja liikenteenohjausjärjestelmät

Turvalaitteiden ja liikenteenohjausjärjestelmien suunnittelussa yksi tärkeimmistä asioista on turvallisuusriskien minimointi. Ammattilaisillamme on laaja-alaista kokemusta rautateiden liikenteenohjaus- ja turvalaitejärjestelmien parissa työskentelemisestä. Suunnittelemme uusia järjestelmäratkaisuja ja teemme muutostöitä olemassa oleviin järjestelmiin.

Luotettavaa toiminnallisuutta

Turvalaitesuunnitteluun sisältyy eri osa-alueita, kuten turvalaitteiden sijoitussuunnittelu, kytkentäsuunnittelu, tasoristeysten varoituslaitosten suunnittelu, merkkisuunnittelu ja JKV- sekä ERTMS- järjestelmien suunnittelu. Toiminnallisuussuunnittelussa huomioimme eri liikennemuodot ja häiriötilanteet. Lisäksi teemme niin olemassa olevien kuin uusienkin asetinlaitejärjestelmien suunnittelutyötä ja johtotiesuunnittelua. Tätä varten käytössämme on mallintamiseen kehittämämme ProVISU-ohjelmisto. Sen avulla voimme kuvata ja simuloida tehtyjen ratkaisujen toiminnallisuutta.

Sähköratasuunnittelu

Sähköratasuunnittelun ammattilaisemme hoitavat olemassa olevan sähköradan muutostyöt sekä kokonaan uuden radan suunnittelun. Työmme tekemisessä on tärkeää hankkeen elinkaaren huomioiminen kokonaisvaltaisesti. Tehokkaat ja joustavat ratkaisut koko suunnitteluprosessin ajan takaavat käytettävän ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Huomioimme aina myös liikennöinnin ja kunnossapidon tarpeet.

Jännitekatkojen asiantuntija

Sähköratasuunnittelu käsittää muun muassa jännitekatkojen ja jänniteryhmien suunnittelun. Proxion on tunnettu jo vuosien ajan jännitekatkojen suunnittelun asiantuntijana. Myös sähköradan mekaaniset rakenteet ja mitoitussuunnittelu hoituvat asiantuntijoiltamme kokemuksen tuomalla ammattitaidolla.

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu sisältää liikenneväyliin liittyvien teknisten järjestelmien suunnittelun niin aluevalaistuksen kuin pumppaamojenkin osalta. Kaapelointisuunnittelu puolestaan koostuu itse kaapeloinnista, mitoituksesta ja käytettävien johtoteiden suunnittelusta.
Myös kamerajärjestelmät ja matkustajainformaatiojärjestelmät ovat sähköasiantuntijoillemme tuttuja. Lisäksi meiltä löytyy ammattilaisia vaihteiden lämmityssuunnitteluun. Älykkäät ohjaus- ja säätöjärjestelmämme mahdollistavat energiatehokkaat ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin.

Infrasuunnittelu

Proxionin infrasuunnittelutiimin ydinosaaminen on rautatiehankkeissa, joissa hallitsemme kaikki siihen liittyvät osa-alueet. Olemme hankkeissa mukana liikenneyhteyksiin ja maankäyttöön liittyvistä selvityksistä aina rakentamissuunnitelmatasolle asti. Tiimillämme on vahvaa kokemusta projektinjohdosta, ratatekniikan-, geotekniikan- sekä tie-, katu- ja aluetekniikan suunnittelusta.

Käytämme suunnittelussa alan tuoreinta tekniikkaa ja pyrimme toiminnassamme haastamaan vanhat tavat. Ensisijainen tavoitteemme on, että suunnitelmissa esitetyt ratkaisut ovat taloudellisia ja toteuttamiskelpoisia ja että niiden tekninen laatu vastaa tilaajan asettamia tavoitteita.

Liikenne- ja logistiikkasuunnittelu

Liikennesuunnittelu on olennaisessa roolissa esi- ja yleissuunnitteluvaiheissa arvioitaessa, millaisia infrainvestointeja haluttu liikenteen palvelutaso vaatii. Liikennesuunnittelu tuottaa selkeitä perusteluja suunnitteluratkaisujen valintaa varten ja siihen liittyy luontevasti ratahankkeiden kannattavuuden ja vaikutusten arviointi, vuorovaikutus suunnitteluprosessissa sekä eri tekniikka-alojen suunnitteluratkaisujen yhteensovittaminen. Liikennesuunnittelu ratkaisee myös monipuolisia henkilö- ja tavaraliikenteen suunnittelukysymyksiä suhteessa käytettävissä olevaan infraan ja kalustoon. Liikennesuunnittelu toimii Proxionilla yhteistyössä muiden tiimien ja tekniikka-alojen kanssa – näin varmistetaan  ratkaisujen toteutuskelpoisuus.

Logistiikkasuunnittelumme on kuljetus- ja varastointiratkaisujen suunnittelua kustannustehokkaasti ja asiakastarpeet täyttäen niin, että rautatie on merkittävä osa kuljetusketjua. Esimerkkeinä satamien tai tehtaiden kuormaus- ja purkuratkaisut, layout-suunnittelu sekä raakapuuterminaalit.