Alueellinen junaliikenneselvitys Väylävirastolle

Proxionin liikennesuunnittelun asiantuntijat ovat työstäneet Alueellisen junaliikenteen kehittämistä koskevan selvityksen. Proxionin suunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen liikennesuunnittelutiimin neljä asiantuntijaa ovat työskennelleet Alueellisen junaliikenteen selvityksen parissa touko–marraskuun 2021 ajan, ja selvitys on nyt julkaistu Väylävirastossa. Liikennesuunnittelun tiimistä olivat mukana projektipäällikkö Kaisa-Liisa Tikka, sekä asiantuntijat Aki Korkeamaa, Aapo Halminen ja Jani Järviluoto. Selvityksessä oli mukana myös kaksi alikonsulttia: Alkutieto Oy/Antero Alku ja Waystep Consulting…

Lue lisää

Karjalan radan nopeudennoston jatkoselvitys

Karjalan radan nopeudennoston jatkoselvitys tehtiin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Etelä-Karjalan liiton toimeksiantona maalis–huhtikuussa 2021. Työssä kartoitettiin Imatra–Joensuu-rataosuuden kehittämistoimenpiteet henkilöliikenteen nopeudennostomahdollisuuksien näkökulmasta.

Vainikkalan liikennepaikan toiminnallinen selvitys

Vainikkala on Venäjän ja Suomen välisen rautatieliikenteen merkittävin rajanylityspaikka. Sen kautta kulkee n. 18 miljoonaa tonnia rahtia ja 640 000 matkustajaa vuodessa. Ratapiha koostuu kahdesta osasta, Vainikkala asemasta ja Vainikkala tavarasta, joista erityisesti tavarassa on liikennemääriin nähden haasteita muun muassa raidekapasiteetin kanssa.

Joensuun ratapihan rakentamissuunnittelu luovutettiin Väylävirastolle

Väylävirasto on vastaanottanut Proxionin laatiman rakentamissuunnitelman Joensuun ratapiha -hankkeeseen. Ratapihan toiminnallisuutta sekä toimintavarmuutta parannetaan mm. uusilla turvalaitteilla ja liikenteen hoitoraiteella. Junaliikenteen täsmällisyyttä parannetaan raiteistomuutoksilla, henkilö- ja tavaraliikenteen eriyttämisellä ja sähköistyksillä. Ajanmukainen ja toimiva ratapiha tukee Joensuun asemanseudun kehittämistä. Väyläviraston projektipäällikkö Jetro Matilainen kehui ison kokonaisuuden läpiviennin tehokkuutta ja laatua.