Liikenne ja ympäristö

Tinkimätöntä asiantuntijapalvelua

Suunnittelutyössä huomioimme kokonaisvaltaisesti asiakkaan toiveet ja hankkeeseen vaikuttavat yksityiskohdat projektin alusta loppuun.

Liikennesuunnittelu tuottaa selkeitä, realistisia perusteluja suunnitteluratkaisujen valintaa varten. Siihen sisältyy myös ratahankkeiden kannattavuuden ja vaikutusten arviointi, vuorovaikutus suunnitteluprosessissa sekä eri tekniikka-alojen suunnitteluratkaisujen yhteensovittaminen.

Kestävä, turvallinen ja toimiva liikennejärjestelmä vastaa ihmisten ja elinkeinoelämän liikkumis- ja kuljetustarpeisiin sekä tukee alueiden ja koko maan elinvoimaisuutta. Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja työn kulmakiviä ovat jatkuvuus ja toimijoiden vuorovaikutus sekä yhteistyö.

Miksi valita Proxion?

Proxion ja WSP ovat yhdistyneet

Meitä yhdistää halu haastaa nykytilanne, kasvaa ja vahvistaa osaamistamme. Yhdessä tuemme asiakkaitamme entistäkin paremmin tavoitteidensa saavuttamisessa ja asiantuntijamme saavat vahvan pohjan kehittyä ja kasvaa alan ammattilaisina.

Ketterä toimija

Olemme suomalainen, yksityisomisteinen yritys, jonka tavoitteena on olla alansa paras! Proxion haluaa tehdä oman osansa sen eteen, että teollisuuden kilpailukyky paranee ja ihmisten liikkuminen helpottuu.

Juuret raideliikenteen kehittämisessä

Haluamme ravistella ja muuttaa perinteistä, parhaillaan digitalisoituvaa raideliikennealaa. Olemme mukana kaikissa Suomen merkittävimmissä ratahankkeissa, kuten olemme olleet jo vuodesta 2005. Tarjoamme kaikkien eri tekniikka-alojen suunnittelua ja asiantuntijapalveluita elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Ihmisläheistä ja kestävää asiantuntijuutta

Alusta asti Proxionin toimintaa on ohjannut ajatus vastuusta ja vapaudesta. Jokaisella yrityksen työntekijällä on yhtäläinen vapaus hoitaa omat vastuunsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nopea ja helppo vuorovaikutus

Keskeinen vahvuutemme on nopea ja helppo vuorovaikutus, joka tarjoaa asiakkaillemme sujuvan ja tehokkaan yhteistyökokemuksen. Aikataulujen, monialaisten kokonaisuuksien ja useiden sidosryhmien tarpeiden huomiointi on helpompaa, kun projekteilla on käytössä lähes 200 asiantuntijan ammattitaito.

Pienemmät toimeksiannot nopealla aikataululla

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Se takaa sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelu on tärkeä osa esi- ja yleissuunnitteluvaiheita, jotta voidaan arvioida, millaisia infrainvestointeja haluttu liikenteen palvelutaso vaatii. Liikennesuunnittelu tuottaa selkeitä, realistisia perusteluja suunnitteluratkaisujen valintaa varten. Siihen sisältyy myös ratahankkeiden kannattavuuden ja vaikutusten arviointi, vuorovaikutus suunnitteluprosessissa sekä eri tekniikka-alojen suunnitteluratkaisujen yhteensovittaminen. Liikennesuunnittelussa mietitään kattavasti raideliikenteen kokonaisuutta huomioiden niin henkilö- kuin tavaraliikenteen tarpeet sekä mahdollisuudet. Liikennesuunnittelu toimii Proxionilla yhteistyössä muiden tiimien ja tekniikka-alojen kanssa – näin varmistetaan ratkaisujen toteutuskelpoisuus käytännössä.

Ota yhteyttä

Eero Kauppinen
Yksikönpäällikkö
eero.kauppinen@proxion.fi
+358505125204

Liikennejärjestelmät

Kestävä, turvallinen ja toimiva liikennejärjestelmä vastaa ihmisten ja elinkeinoelämän liikkumis- ja kuljetustarpeisiin sekä tukee alueiden ja koko maan elinvoimaisuutta. Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja työn kulmakiviä ovat jatkuvuus ja toimijoiden vuorovaikutus sekä yhteistyö. Tarjoamme monipuolisesti asiantuntijapalveluita liikennejärjestelmän kehittämisen tueksi strategisesta suunnittelusta kehittämishankkeiden toteuttamiseen sekä sidosryhmätyöskentelyyn.

Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on saada ihmiset ja elinkeinoelämän kuljetukset liikkumaan kestävästi, turvallisesti ja tehokkaasti päämääräänsä. Suunnittelu edellyttää infrastruktuurin, palveluiden ja tiedon muodostaman kokonaisuuden ymmärtämistä ja hallintaa. Tarjoamme monipuolisesti asiantuntijapalveluita liikennejärjestelmän kehittämisen tueksi.

Palvelumme kattavat liikennejärjestelmän strategisen suunnittelun, liikenteen taustaselvitykset ja edunvalvontaa tukevien aineistojen laadinnan sekä tuen kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Ota yhteyttä

Eero Kauppinen
Yksikönpäällikkö
eero.kauppinen@proxion.fi
+358505125204

Ympäristösuunnittelu

Proxion on huomioinut ympäristöarvot yrityksen strategian mukaisesti niin suunnittelu- kuin kehityshankkeissaan koko olemassaolonsa ajan. Ympäristösuunnittelun avulla suunnitellaan kestävää, kaikkia käyttäjiä palvelevaa, esteetöntä infraa.

Esi- ja yleissuunnitelmavaiheista rata- ja rakentamissuunnitelmia kohti mentäessä ympäristöasiat tarkentuvat askel askeleelta. Yksityiskohtaisemmissa suunnitelmavaiheissa vaikutusten huomioimisen merkitys kasvaa. Tehtävänämme on kartoittaa suunnitelmien ympäristöriskit, -kohteet ja -arvot niin huolellisesti, että käyttäjille infra on ympäristöystävällinen, esteetön ja toimiva miljöö, jossa arki on sujuvaa ja helppoa vuodenajasta ja käyttäjän henkilökohtaisista rajoitteista riippumatta.

Maisemasuunnittelu pitää huolen siitä, että lopputulos on visuaalisesti kestävää, maisemaan istuva, kestää aikaa ja vastaa osaltaan jokaista suunnittelukriteeriä. Vaatimuksia tulee paljon erilaisten kansallisten ja kansainvälisten kriteereiden kautta sekä käyttäjälähtöisyyden takia. Näiden nitominen saumattomaksi kokonaisuudeksi on miltei oma taiteenlajinsa, joka Proxionilla hallitaan.

Ota yhteyttä

Jouni Mikkonen
Yksikönpäällikkö
jouni.mikkonen@proxion.fi
0442101261

Lisätietoja

Katriina Viljanen
Liikenne ja ympäristö
Yksikön johtaja
katriina.viljanen@proxion.fi
0408620959
Eero Kauppinen
Liikennesuunnittelu
Yksikönpäällikkö
eero.kauppinen@proxion.fi
+358505125204
Jouni Mikkonen
Ympäristösuunnittelu
Yksikönpäällikkö
jouni.mikkonen@proxion.fi
0442101261

Proxionille hakeutuvan ihmisen ei tarvitse olla raidealan asiantuntija. Hän voi kasvaa täällä sellaiseksi.

Mikko Saarinen, liiketoimintajohtaja