Liikenne ja ympäristö

Tinkimätöntä asiantuntijapalvelua

Suunnittelutyössä huomioimme kokonaisvaltaisesti asiakkaan toiveet ja hankkeeseen vaikuttavat yksityiskohdat projektin alusta loppuun.

Liikennesuunnittelu tuottaa selkeitä, realistisia perusteluja suunnitteluratkaisujen valintaa varten. Siihen sisältyy myös ratahankkeiden kannattavuuden ja vaikutusten arviointi, vuorovaikutus suunnitteluprosessissa sekä eri tekniikka-alojen suunnitteluratkaisujen yhteensovittaminen.

Kestävä, turvallinen ja toimiva liikennejärjestelmä vastaa ihmisten ja elinkeinoelämän liikkumis- ja kuljetustarpeisiin sekä tukee alueiden ja koko maan elinvoimaisuutta. Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja työn kulmakiviä ovat jatkuvuus ja toimijoiden vuorovaikutus sekä yhteistyö.

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelu on tärkeä osa esi- ja yleissuunnitteluvaiheita, jotta voidaan arvioida, millaisia infrainvestointeja haluttu liikenteen palvelutaso vaatii. Liikennesuunnittelu tuottaa selkeitä, realistisia perusteluja suunnitteluratkaisujen valintaa varten. Siihen sisältyy myös ratahankkeiden kannattavuuden ja vaikutusten arviointi, vuorovaikutus suunnitteluprosessissa sekä eri tekniikka-alojen suunnitteluratkaisujen yhteensovittaminen. Liikennesuunnittelussa mietitään kattavasti raideliikenteen kokonaisuutta huomioiden niin henkilö- kuin tavaraliikenteen tarpeet sekä mahdollisuudet. Liikennesuunnittelu toimii Proxionilla yhteistyössä muiden tiimien ja tekniikka-alojen kanssa – näin varmistetaan ratkaisujen toteutuskelpoisuus käytännössä.

Ota yhteyttä

Eero Kauppinen
Yksikönpäällikkö
eero.kauppinen@proxion.fi
+358505125204

Liikennejärjestelmät

Kestävä, turvallinen ja toimiva liikennejärjestelmä vastaa ihmisten ja elinkeinoelämän liikkumis- ja kuljetustarpeisiin sekä tukee alueiden ja koko maan elinvoimaisuutta. Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja työn kulmakiviä ovat jatkuvuus ja toimijoiden vuorovaikutus sekä yhteistyö. Tarjoamme monipuolisesti asiantuntijapalveluita liikennejärjestelmän kehittämisen tueksi strategisesta suunnittelusta kehittämishankkeiden toteuttamiseen sekä sidosryhmätyöskentelyyn.

Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on saada ihmiset ja elinkeinoelämän kuljetukset liikkumaan kestävästi, turvallisesti ja tehokkaasti päämääräänsä. Suunnittelu edellyttää infrastruktuurin, palveluiden ja tiedon muodostaman kokonaisuuden ymmärtämistä ja hallintaa. Tarjoamme monipuolisesti asiantuntijapalveluita liikennejärjestelmän kehittämisen tueksi.

Palvelumme kattavat liikennejärjestelmän strategisen suunnittelun, liikenteen taustaselvitykset ja edunvalvontaa tukevien aineistojen laadinnan sekä tuen kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Ota yhteyttä

Eero Kauppinen
Yksikönpäällikkö
eero.kauppinen@proxion.fi
+358505125204

ProX-Rail-tilannekuvajärjestelmä

Logistiikkakeskittymät, kuten satamat ja terminaalit ovat alueita, joilla työskentelee useita eri toimijoita ja ajoneuvoja. On tärkeää, että alueen logistiikasta on saatavilla selkeä tilannekuva ja liikennettä voidaan ohjata alueella tehokkaasti ja turvallisesti.

ProX-Rail-tilannekuvajärjestelmä on yksityisraiteille suunniteltu palvelu, joka kokoaa kaiken raiteilla tapahtuvaan liikennöintiin liittyvän tiedon samaan paikkaan. ProX-Railin avulla voidaan hallita ratakapasiteettia ja palvelupaikkoja. Palvelusta näkee yksittäisten junien aikataulut ja saapumis- ja poistumistiedot sekä eri ratojen varaustilanteen niin kartalla reaaliaikaisesti kuin eri ajan hetkinä tulevaisuudessa.

ProX-Rail mahdollistaa esimerkiksi satamalogistiikan johdon, operaattorin ja kunnossapitäjän työskentelyn samassa näkymässä. Suomen talvi saattaa yllättää, jolloin yllättävä tarve lumitöille voi aiheuttaa tarvetta muuttaa palvelupaikkavarauksia kunnossapidon tieltä. ProX-Railin muodostaman yhtenäisen tilannekuvan avulla eri toimijoiden yhteistyö on mahdollisimman saumatonta!

Ota yhteyttä

Markus Jaatinen
Toimitusjohtaja
markus.jaatinen@proxion.fi
+358505988470

Ympäristösuunnittelu

Proxion on huomioinut ympäristöarvot yrityksen strategian mukaisesti niin suunnittelu- kuin kehityshankkeissaan koko olemassaolonsa ajan. Ympäristösuunnittelun avulla suunnitellaan kestävää, kaikkia käyttäjiä palvelevaa, esteetöntä infraa.

Esi- ja yleissuunnitelmavaiheista rata- ja rakentamissuunnitelmia kohti mentäessä ympäristöasiat tarkentuvat askel askeleelta. Yksityiskohtaisemmissa suunnitelmavaiheissa vaikutusten huomioimisen merkitys kasvaa. Tehtävänämme on kartoittaa suunnitelmien ympäristöriskit, -kohteet ja -arvot niin huolellisesti, että käyttäjille infra on ympäristöystävällinen, esteetön ja toimiva miljöö, jossa arki on sujuvaa ja helppoa vuodenajasta ja käyttäjän henkilökohtaisista rajoitteista riippumatta.

Maisemasuunnittelu pitää huolen siitä, että lopputulos on visuaalisesti kestävää, maisemaan istuva, kestää aikaa ja vastaa osaltaan jokaista suunnittelukriteeriä. Vaatimuksia tulee paljon erilaisten kansallisten ja kansainvälisten kriteereiden kautta sekä käyttäjälähtöisyyden takia. Näiden nitominen saumattomaksi kokonaisuudeksi on miltei oma taiteenlajinsa, joka Proxionilla hallitaan.

Ota yhteyttä

Jouni Mikkonen
Yksikönpäällikkö
jouni.mikkonen@proxion.fi
0442101261

Lisätietoja

Katriina Viljanen
Yksikön johtaja
katriina.viljanen@proxion.fi
0408620959
Eero Kauppinen
Yksikönpäällikkö
eero.kauppinen@proxion.fi
+358505125204
Jouni Mikkonen
Yksikönpäällikkö
jouni.mikkonen@proxion.fi
0442101261

Proxionille hakeutuvan ihmisen ei tarvitse olla raidealan asiantuntija. Hän voi kasvaa täällä sellaiseksi.

Mikko Saarinen, liiketoimintajohtaja